Brummer & Partners Brummer & Partners

Vanliga frågor med anledning av coronakrisen

Finansiella marknader har reagerat kraftigt. Vilka möjligheter ser förvaltarna, hur går fonderna och hur agerar Brummer & Partners? Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får med anledning av coronakrisen.

3 september 2020

 

 • På vilket sätt påverkas Brummer Multi-Strategy av rådande marknadssituation?

  När det, som under den senaste tiden, råder hög volatilitet på de globala marknaderna orsakat av Coronautbrottets svårbedömda konsekvenser, skapar det initialt en stor panik bland investerare. Dessa har generellt varken tid eller förmåga att identifiera vilka tillgångar som har ett starkt underliggande värde och vilka som inte har det. Det medför en bred flykt från mer riskfyllda tillgångar till säkrare placeringar som exempelvis säkra statspapper. Sammantaget skapar ett sådant marknadsbeteende på kort sikt en miljö som är svår att navigera i, samtidigt som det på längre sikt kan gynna de i Brummer Multi-Strategy (BMS) ingående strategierna som har möjlighet att aktivt anpassa sina positioner till den nya verkligheten och på så sätt nyttja de många felprissättningar som uppstått.

 • Hur har Brummer Multi-Strategy klarat sådana här situationer historiskt?

  Historiskt har vi vid flera tillfällen sett extraordinära nedgångar på världens börser. Vid exempelvis It-bubblan 2002 föll börsen med cirka -29 % och under finanskrisen 2008 såg vi ett ännu större börsfall på cirka -50 %. Vid båda dessa tillfällen lyckades Brummer Multi-Strategy (BMS) ändå generera en positiv avkastning. När det sker stora värdetapp krävs mycket för att återhämta den förlorade avkastningen; vid exempelvis -50 % förlust krävs det en uppgång på 100 % för att åter vara tillbaka på den ursprungliga nivån.

  Genom att undvika stora värdefall ökar möjligheten att skapa en god riskjusterad avkastning, vilket förvaltarna av Brummer Multi-Strategy lyckats med vid flera tillfällen genom god riskspridning och skicklig förvaltning.

 • Hur fungerar Brummer Multi-Strategy?

  Brummer Multi-Strategy (BMS) är en multistrategifond som investerar i ett flertal av Brummer & Partners hedgefonder, så kallade singelstrategifonder. Dessa singelstrategifonder förvaltas av olika förvaltningsteam inom Brummer & Partners-gruppen och arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes korrelation.

  Gemensamt för de singelstrategifonderna är att de alla långsiktigt strävar efter att skapa god riskjusterad avkastning som över tid är oberoende av marknadsutvecklingen. För närvarande ingår nio fonder i BMS som tillsammans exponeras mot cirka 300 olika marknader i över 70 olika länder.

  Målet för BMS är att uppnå en stabil och positiv avkastning över tid, oavsett marknadsutveckling.

  Läs mer om Brummer Multi-Strategy i vår informationsbroschyr här >>  

 • Finns det några strategier som kan prestera bra om vi får ett tuffare klimat för aktier framöver? 

  Brummer Multi-Strategy (BMS) består av flera kompletterande strategier där till exempel våra relativt marknadsneutrala lång/kort-aktiefonder har goda möjligheter att skapa avkastning vid bland annat felprissättningar. När marknadsvolatiliteten stiger mycket tenderar det att uppstå stora felprissättningar som initialt är svåra att kapitalisera på, men enklare att exploatera när marknadsvolatiliteten lägger sig lite. Det är därför viktigt med uthållighet.

  Om vi får ett utdraget förlopp med global nedstängning och marknadsperceptionen skulle skifta till att vi är på väg mot en global depression har trendföljande strategier sannolikt en bra miljö. Svårast för oss och andra förvaltare är extremt snabba omställningar (efter en period av låg volatilitet), så som vi såg inledningsvis under Coronakrisen.

  Att vara långsiktig, ha uthållighet och en tydlig investeringsprocess är därför avgörande.

  Här kan du läsa mer om de olika singelstrategifonderna som ingår i Brummer Multi-Strategy >>


Läs också

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2020

 

Kontakta oss

Undrar du över något? Har du några andra frågor som du vill ha svar på är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@brummer.se eller via telefon på 08- 566 214 80.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER