Brummer & Partners Brummer & Partners

Samlad fondinformation

Nedan anges handelsregler och vilka datum som gäller vid teckning och inlösen i Brummer & Partners fonder. 

 INVESTERINGSSPARKONTO & FONDDEPÅ  Vid teckning och inlösen måste ordern vara registrerad före 16:00 på teckningsdagen.  Observera att för vissa fonder kan teckning och inlösen ske tidigare, logga in på ditt konto för att se aktuellt datum. Likviddatum är den dag då pengarna måste vara fondbolaget tillhanda.

FÖRSÄKRING – Vid återköp av kapitalförsäkring behöver ett fullständigt uppdrag vara SPP tillhanda senast 7 bankdagar före sista inlösendatum enligt nedan.  Läs mer om övriga handelsregler här>>

Datum för teckning

Fond Teckningsdatum Likviddatum
Brummer Multi-Strategy 2020-11-19 2020-11-20

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brummer Multi-Strategy Euro 2020-11-19 2020-11-20

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brummer Multi-Strategy NOK 2020-11-19 2020-11-20

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Brummer Multi-Strategy 2xL 2020-11-18 2020-11-18

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brummer Multi-Strategy Utdelande 2020-11-19 2020-11-20

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Lynx 2020-11-26 2020-11-26

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

 

Datum för inlösen

Fond Inlösendatum Bankdagar*
Brummer Multi-Strategy 2020-11-19 15
Brummer Multi-Strategy Euro 2020-11-19 15
Brummer Multi-Strategy NOK 2020-11-19 15
Brummer Multi-Strategy 2xL 2020-11-18 15
Brummer Multi-Strategy Utdelande 2020-11-19 15
Frost 2020-11-09 15
Lynx 2020-11-26 5

 

* Maximalt antal bankdagar in i månaden innan andelsägare erhåller likvid vid inlösen.

Investera direkt:

 

Fonddepå

 

ISK

 

försäkring

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER