Brummer & Partners - Värdeutveckling
Brummer & Partners Brummer & Partners

Samlad fondinformation

Månads- och halvmånadsestimaten publiceras två bankdagar efter att den indikativa värderingen har fastställts, vilket sker per den sista respektive femtonde dagen varje månad.

Värdeutveckling

Fond Datum Månadsavkastning Årsavkastning
Brummer Multi-Strategy 2018-08-15 +0,0 % est. +1,5 % est.
Brummer Multi-Strategy 2xL 2018-08-15 -0,1 % est. +2,3 % est.
Arete 2018-08-15 -0,4 % est. +1,0 % est.
Black-and-White 2018-08-15 +0,7 % est. +3,9 % est.
Bodenholm 2018-08-15 -1,7 % est. +8,4 % est.
Carve 2 2018-07-31 +0,85 % -6,92 %
Florin Court 2018-08-15 +2,8 % est. -2,5 % est.
Lynx 2018-08-15 +6,9 % est. +1,8 % est.
Manticore 2018-08-15 -2,2 % est. +7,9 % est.
Nektar 2018-08-15 -0,2 % est. -1,4 % est.
Observatory 2018-08-15 +0,3 % est. +1,6 % est.

 

BMS dagliga estimat visas på startsidan samt på BMS fondfaktasida. Carve publicerar inga halvmånadsestimat. Månatliga estimat och nyckeltal för Carve 1 finns på Carves 1:s fondfaktasida. Övriga estimat och nyckeltal finns på respektive fonds fondfaktasidor. Värdena avser andelsägare som deltagit i fonderna sedan fondernas start.

 

Prenumerera på fondinformation

Jag är intresserad av att få löpande information via e-post för nedan valda fonder: