Brummer & Partners Brummer & Partners

Hur påverkas avgifterna av negativ avkastning?

Hur påverkas avgiftsstrukturen vid ett minusresultat?

Brummer Multi-Strategy (BMS) tar inte ut något arvode. Däremot tar de singelstrategifonder som BMS investerar i typiskt ut 1% i fast arvode samt 20% av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel i prestationsbaserat arvode.

Det prestationsbaserade arvodet beräknas och erläggs normalt månadsvis. Om en fond efter uttaget prestationsbaserat arvode skulle ha ett minusresultat måste fonden ta igen minusresultatet och sedan leverera positivt resultat innan fonden kan ta ut nytt prestationsbaserat arvode enligt den s.k. high watermark-principen. Detta kan innebära att trots att Brummer Multi-Strategy genererar en negativ avkastning på året, så kan flera av de fonder BMS investerar i ha hamnat i prestationsläge under vissa månader på året som gått. BMS betalar då ett prestationsbaserat arvode för dessa månader och fonder. Vissa år kanske en av fonderna kommer över sin avkastningströskel i januari, mars och juni, men inte resterande månader. Då betalar BMS det prestationsbaserade arvodet för fonden för dessa tre månader, men inte resterande nio månader, oavsett om BMS går positivt eller negativt på året. Det kan på samma sätt teoretiskt uppstå situationer där BMS genererar positiv avkastning på året men inte betalar något prestationsbaserat arvode.

I fondens basfaktablad hittar du mer information om avgiftsstrukturen >>

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER