Brummer & Partners Brummer & Partners

Hur ser Brummer Multi-Strategys marknadsexponering ut?

Hur ser exponeringen ut mot marknaden?

(per 1 maj 2020)

Samtliga fonder som Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i har ett absolut avkastningsmål och strävar efter att generera god riskjusterad avkastning med låg samvariation med marknaden, det vill säga att de är alfa-fokuserade. Exponeringarna varierar, men på aggregerad BMS-nivå har fonden just nu en marginellt positiv aktieexponering medan fondens aktiebeta ligger runt noll. Blickar vi utanför aktiemarknaderna har BMS en viss exponering för lägre räntor och starkare USD, men huvuddelen av risktagandet är idiosynkratiskt (instrumentspecifikt) och inte marknadsberoende. 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER