Brummer & Partners Brummer & Partners

Kan ni förklara de senaste årens avkastning?

Vad är anledningen till att Brummer Multi-Strategy inte haft en mer positiv utveckling jämfört med aktiemarknadernas de senaste åren?

De fonder som Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i strävar efter att generera avkastning som över tid är oberoende av riskpremier och den generella marknadsutvecklingen. En stor del av strategierna bygger på fundamental analys och framgången för dessa strategier beror därför i mycket hög grad på förvaltarnas skicklighet att lyckas identifiera tillgångar som är dyra och billiga samt att sätta ihop en portfölj av dessa tillgångar som är robust ur ett riskperspektiv. Graden av framgång i detta arbete beror naturligtvis på i hur stor grad de identifierade tillgångarna är felprissatta. Oftast är därför en viss grad av marknadsvolatilitet gynnsam eftersom felprissättningar lättare uppstår, tenderar att bli större och korrigeras snabbare. Priset på olika tillgångar och instrument behöver helt enkelt röra på sig i tillräcklig utsträckning för att mer marknadsneutrala strategier ska ha lättare att kunna generera hög avkastning.

Våra förvaltare strävar efter att ta positioner med en välbalanserad relation mellan risk och avkastning, men under de senaste åren har marknadens aktörer istället premierats att ta så mycket risk som möjligt. Sedan finanskrisen ebbade ut har vi levt i en miljö där värdet på riskfyllda tillgångar som aktier och krediter stadigt stigit samtidigt som marknadsvolatiliteten kollapsat pådrivet av att centralbanker injicerarat likviditet, stödköpt räntepapper och kommunicerat fortsatta stimulanser under obestämd framtid.

Även våra trendföljande strategier har delvis haft det motigt i denna miljö. Så fort en uppåtgående trend bytt riktning har centralbankerna varit snabba med stimulanser, vilket gör att trendföljande fonder som ändrat sin positionstagning i riktning mot den nya trenden straffats på ett sätt vi inte sett historiskt.

Sedan Corona-krisen drabbade de finansiella marknaderna har vi sett det motsatta: extrem volatilitet där investerare sålt i stort sett alla riskfyllda tillgångar. På kort sikt är en sådan miljö också svår att navigera i. Själva utbrottet är svårt att tajma och initialt när paniken är som störst har investerare generellt varken tid eller förmåga att identifiera vilka tillgångar som har ett starkt underliggande värde och vilka som inte har det. Istället sker en bred flykt till trygga placeringar som säkra statspapper. På lite längre sikt kan detta dock gynna de i BMS ingående strategierna som har möjlighet att aktivt anpassa sina positioner till den nya verkligheten där fundamentala förhållanden förändrats och på så sätt utnyttja de många felprissättningar som uppstått. Troligen är även möjligheterna till stimulanser från centralbankshåll nu mer begränsade, givet de räntesänkningar och andra stimulanser vi sett efter finanskrisen, vilket borde gynna en mer ”rättvis” marknadsprissättning av tillgångar och skulder.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER