Brummer & Partners Brummer & Partners

Klagomålshantering

För Brummer & Partners är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har vi inte levt upp till dina förväntningar vill vi veta det.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Brummer & Partners eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är något som vi tar på största allvar. Det ger oss dessutom en möjlighet att bli än bättre. Om du av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Kontakta gärna oss via info@brummer.se eller via telefon 08-566 214 80. Du är även välkommen att kontakta din rådgivare. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut vad som har hänt och hitta en lösning som du känner dig nöjd med.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta vår klagomålsansvariga. Du kan kostnadsfritt framföra klagomål. Klagomål som inkommer till Brummer & Partners behandlas omsorgsfullt och med skyndsamhet. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Kontakta klagomålsansvarig: Brummer & Partners, Att. Klagomålsansvarig, Box 7030, 103 86 Stockholm, e-post: klagomalsansvarig@brummer.se.

Här kan du få oberoende vägledning

Vill du diskutera ärendet med en oberoende part kan du som konsument få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se), Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran), Konsumentverket (Hallå konsument www.hallakonsument.se), Allmänna reklamationsnämnden (ARN www.arn.se), samt av konsumentvägledningen i din kommun. Dessa aktörer kan hjälpa dig med allmänna råd och upplysningar. En eventuell tvist kan prövas i allmän domstol.

E-post
klagomalsansvarig
@brummer.se

Adress
Klagomålsansvarig
Brummer & Partners
Box 7030
103 86 Stockholm

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar