Brummer & Partners Brummer & Partners

Ansvarsfulla investeringar

Som en ansvarsfull kapitalförvaltare inser vi att våra fondinvesterares förväntningar och värderingar utvecklas i takt med att samhället förändras och att många investerare anser att förvaltarens ansvar även omfattar hållbarhet och hantering av risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). För att uppfylla vårt långsiktiga ansvar gentemot våra fondinvesterare strävar vi efter att bygga och förvalta en diversifierad kapitalförvaltning, vars investeringsstrategier över tid har en låg korrelation till varandra och till traditionella tillgångsslag.

Sedan starten har vi värdesatt god bolagsstyrning, transparens och integritet. Vi var med och grundade Standards Board for Alternative Investments (SBAI) (tidigare the Hedge Fund Standards Board). Brummer & Partners har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). PRI stävar efter att öka andelen kapital som förvaltas ansvarsfullt och uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och därmed sin avkastning. De sex principerna är frivilliga och eftersträvansvärda och erbjuder en meny av möjliga tillvägagångssätt för att investera ansvarsfullt. PRI definierar ansvarsfulla investeringar som ett förhållningssätt som går ut på att integrera miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer i investeringsbesluten för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar och långsiktig avkastning. 

Brummer & Partners har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar för att beskriva vissa principer och förfaranden för ansvarsfulla investeringar. Vi strävar efter att hela tiden tillämpa best practice. Det är en kontinuerlig inlärningsprocess och våra aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar kommer att utvecklas allt eftersom vår kunskap och erfarenhet inom detta område fördjupas.

Brummer & Partners består av oberoende förvaltningsbolag som tillsammans bildar en diversifierad portfölj av olika investeringsstrategier. Eftersom investeringsstrategierna skiljer sig åt och förvaltarteamen handlar i olika typer av finansiella instrument tror vi inte på ett generellt angreppssätt när det gäller ESG-integration. Vi uppmuntrar i stället förvaltningsbolagen att arbeta med ansvarsfulla investeringar och ESG-integration utifrån sina unika förutsättningar och vi jobbar tillsammans med de olika förvaltningsbolagen med att ta fram policyer som passar just deras investeringsstrategier.

För mer information och ytterligare detaljer, samt transparens i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088), även kallat ”Disclosureförordningen” eller “SFDR”, vänligen se Brummer Multi-Strategys samt Frosts respektive informationssidor samt information om BFS hållbarhetsarbete

Hållbarhetsteam

Brummer & Partners har ett dedikerat hållbarhetsteam som stödjer koncernens förvaltningsbolag i arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Ann-Sofie Odenberg, Chef Hållbarhet
Hampus Hårdeman, Hållbarhet

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER