Brummer & Partners Brummer & Partners

Standards Board for Alternative Investments

Standards Board for Alternative Investments (SBAI) är ett branschinitiativ där investerare, kapitalförvaltare och myndigheter samarbetar för att sätta så kallade bäst praxis-standarder gällande framför allt informationsgivning, riskhantering, affärsetik och fondvärdering. Brummer & Partners var en av de fjorton initiativtagarna och grundarna till organisationen som i dag stöds av nästan 200 kapitalförvaltare och institutionella investerare över hela världen. Standarderna utvecklas och förvaltas av styrelsen och fungerar som ett komplement till de lagar och regler branschen måste följa. 

Som medlemmar i SBAI har Brummer & Partners och gruppens förvaltningsbolag förbundit sig till att efterleva standarderna eller att förklara sig i de fall standarderna inte efterlevs. Vi ska också sprida kunskap om standarderna och uppmuntra andra aktörer i branschen att följa dem.

 

Relaterat
http://www.sbai.org 

 

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Brummer & Partners har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). UN PRI stävar efter att öka andelen kapital som förvaltas ansvarsfullt och uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och därmed sin avkastning. De sex principerna är frivilliga och eftersträvansvärda och erbjuder en meny av möjliga tillvägagångssätt för att investera ansvarsfullt. UN PRI definierar ansvarsfulla investeringar som ett förhållningssätt som går ut på att integrera miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer i investeringsbesluten för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar och långsiktig avkastning.

 

Relaterat
https://www.unpri.org

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER