Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-09-09

Brummer Multi-Strategy löser in sina andelar i Futuris

Brummer Multi-Strategy har beslutat att lösa in sina andelar i Futuris per den 30 september 2014. Futuris har sedan Brummer Multi-Strategys (BMS) start gett ett positivt marginalbidrag på i genomsnitt 0,3 procentenheter per år, men har under de senaste tre åren inte levt upp till förväntningarna.

Futuris genomsnittliga årsavkastning sedan fondens start har varit 12,6 procent [1]. Brummer Multi-Strategys allokering till Futuris har gradvis sänkts sedan i juli 2010 och fonden är för närvarande underviktad i förhållande till normvikt [2] .

– Beslutet att lämna Futuris var smärtsamt, särskilt med tanke på dess historiska bidrag till BMS andelsägare och långa framgångsrika historik inom Brummer-gruppen. Med detta sagt så är vårt uppdrag som förvaltare att hela tiden förbättra BMS. Bakgrunden till beslutet är att vi inte bedömer att Futuris har en långsiktig förmåga att bidra till BMS och har därför beslutat att lösa in våra andelar, säger BMS förvaltare Klaus Jäntti i en kommentar.

Inlösen kommer att ske per den 30 september 2014. BMS är den i särklass största andelsägaren i Futuris och styrelsen i Futuris fondbolag har efter besked om att BMS löser in sina andelar beslutat att avveckla förvaltningen av fonden Futuris. Futuris fondportfölj har under ordnade former likviderats.

Vid frågor, vänligen kontakta Investor Relations på +46 8 566 214 80.

 

1. 1 oktober 1999 – 31 augusti 2014
2. För mer information om BMS förvaltning, allokering och normvikt, se BMS halvårsrapport 2014

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER