Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-05-20

FI ser brister med provisionsdriven pensionsmarknad

Förra veckan presenterade FI sin rapport “Konsumentskyddet på finansmarknaden” där de betonar behovet av stärkt konsumentskydd. De konstaterar att dagens situation har en rad brister och problem med komplexa produkter, dålig information och rådgivning som styrs av provisioner istället för konsumentens bästa.

FI konstaterar att provisionerna skapar problematiska intressekonflikter och inte ger rådgivaren tillräckliga incitament att sätta sig in i konsumenternas intressen.

– Vi välkomnar att Finansinspektionen på nytt lyfter frågor kring rådgivning och provisioner och tydligt pekar på de problem provisionerna skapar. Vi delar FIs problembeskrivning och förstår att de nu föreslår ett mer omfattande provisionsförbud. Vi betalar inte "up-front"-provisioner utan erbjuder istället tjänstepensioner utan provisioner och samarbetar med förmedlare som mot arvode eller ett betalningsuppdrag ersätts för sin rådgivning, säger Helena Palmgren, vd för Brummer Life Försäkringsaktiebolag.

FI föreslår därför ett förbud mot provisioner som utbetalas direkt i samband med att produkter tecknas eller försäkringsavtal ingås, så kallade up front-provisioner. FI skriver bland annat att de ”i tillsynen noterat att många företag inte hanterar och informerar i tillräcklig utsträckning om dessa intressekonflikter. De ger inte heller tillräcklig information om vilken ersättning de får från andra företag eller när de får ersättningen, vilket de är skyldiga att göra”. FI ser provisionerna som roten till många av bristerna och problemen med rådgivning av finansiella produkter och utreder därför möjligheten till ett bredare förbud som även omfattar andra typer av provisioner.

När det gäller pensionssparande lyfter de också behovet av tydlig informationsgivning vid flytt eller villkorsändringar och har därför ändrat i sina föreskrifter med ökade informationskrav. De föreslår också att FI ska få bemyndigande att reglera principer för hantering av överskott och återbäring i traditionella livförsäkringar. I rapporten belyser de bland annat problematiken som uppstår för bolag som ställt ut höga garantier i sina traditionella livförsäkringar och i kölvattnet av det låga ränteläget erbjuder flytt till andra förvaltningsformer.  FI skriver här att ” Det finns en risk att försäkringsföretagen presenterar informationen utifrån deras intresse att minska garanterade åtaganden som är riskfyllda och kostsamma för dem. Konsumenternas informationsunderläge i förhållande till försäkringsföretaget och bristen på insyn kan göra det svårt att fatta väl underbyggda och medvetna beslut om flytt eller villkorsändring.

Brummer & Partners försäkringsbolag betalar inte "up-front"-provisioner utan erbjuder istället tjänstepensioner utan provisioner och samarbetar med förmedlare som mot arvode eller ett betalningsuppdrag ersätts för sin rådgivning. Denna summa särredovisas i kronor och ören för spararen på de årliga värdebeskeden. 

Brummer & Partners menar att det finns ett värde av kvalificerad rådgivning men för att denna ska ha kundens bästa för ögonen behöver man komma bort från provisionsdriven försäljning som leder kunder in i dyra och otidsenliga pensionslösningar. Kunden behöver veta hur mycket man betalar för rådgivningen under hela försäkringens löptid.

Ta del av Finansinspektionens rapport i sin helhetFör mer information, kontakta:

Jacob Lannerö, kommunikationschef Brummer & Partners
Telefon 0761-11 14 86, epost media@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER