Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-09-09

Futuris avvecklas och återbetalar investerarnas kapital

Styrelsen i Futuris Asset Management har beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden Futuris. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen fått information om att Brummer Multi-Strategy (BMS) kommer att lösa in sina andelar i Futuris per den 30 september.

Futuris startade 1999 och vi skapade under många år god riskjusterad avkastning till våra investerare. Efter 15 år, varav många mycket framgångsrika, känner vi i förvaltningsledningen att vi i inte längre har den entusiasm som krävs för att fortsätta förvalta fonden.

Fondportföljen har nu framgångsrikt och under ordnade former avvecklats. Sedan den 9 september belastas inte fonden av någon förvaltningsavgift då fonden inte längre bedriver aktiv förvaltning. Futuris avkastning sedan årsskiftet fram till den 8 september 2014 uppgår till 0 procent. Fondens förvaltade kapital uppgår till 673 miljoner euro. 

Vid en tillbakablick kan vi konstatera att Futuris i praktiken stått stilla de senaste åren. Det tyngsta året under fondens historia var 2012 då avkastningen blev -7,7 procent. Vi har under åren fokuserat på gedigen analys och hårt arbete och har över tiden åstadkommit ett unikt track record som nu får sitt slut.

Futuris fick 2010 utmärkelsen ”Hedge Fund of the Decade” och har sedan starten avkastat 490 procent, vilket är cirka åtta gånger så mycket som MSCI:s mest relevanta europeiska totalavkastningsindex (62 procent). Svenska SIX Return index stannade samma period på endast 208 procent. Den så kallade nedsiderisken i Futuris har samtidigt varit mindre än hälften av nämnda index. Trots de senaste årens resultat är vi stolta över vad vi åstadkommit sedan Futuris start.

För att begära inlösen vid första möjliga tidpunkt, vänligen fyll i blanketten nedan som behöver vara oss tillhanda senast den 24 september 2014.

Som ett alternativ till direkt inlösen undersöker vi en möjlighet för investerare att erhålla fortsatt exponering mot Brummer & Partners förvaltning. Det skulle innebära att Futuris fusioneras in i fonden Brummer Multi-Strategy Euro. Om intresset för en fusion är tillräckligt stort bland Futuris andelsägare kommer vi att verka för att så blir fallet. Åtgärden kräver dock Finansinspektionens godkännande och tar tid. Fonden kommer under denna tid fortsatt att vara utan marknadsexponering.

Vänligen kontakta Investor Relations på telefon 08-566 214 80 och meddela oss om intresse föreligger.
Till sist vill vi på Futuris Asset Management AB tacka er för det förtroende ni visat oss under den här resan.


Karl-Mikael Syding                     Arne Vaagen
Verkställande direktör               Förvaltningsansvarig

 

Futuris inlösenblankett

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER