Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-01-31

Förbättra portföljen med Brummer Multi-Strategy

Här visar vi hur en investering i Brummer Multi-Strategy kan fungera som ett bra komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och obligationer. Med våra sparformer inom försäkring, ISK och fonddepå kan man skapa liknande porföljer genom att kombinera Brummer Multi-Strategy med index- och räntefonder till låga eller inga förvaltningsavgifter.

Brummer Multi-Strategy har historiskt haft en låg korrelation med övriga tillgångsslag och har samtidigt haft god riskjusterad avkastning. Fonden kan därmed addera mervärde till investerare som söker diversifiering. 

I bilderna nedan visas nyckeltal för perioden 1 april 2002 (BMS start) till 31 mars 2014.

Exempel 1

Portfölj utan Brummer Multi-Strategy

Här redovisar vi nyckeltalen för en traditionell portfölj med 25% svenska respektive globala aktier samt 50% obligationer. Avkastningen för en blandportfölj skulle under denna period ha varit 114,9 % till en Sharpe-kvot på 0,6.

Exempel 2

Portfölj med 30% Brummer Multi-Strategy

Här framgår hur man redan vid en portföljandel på 30% i Brummer Multi-Strategy både skulle ha sänkt risken och gett portföljen bättre egenskaper. Här är andelen obligationer 35%, svenska aktier 17,5% och globala aktier 17,5%. Vi kan här konstatera att avkastningen går upp till 126,8 % med Brummer Multi-Strategy samtidigt som risken sänkts vilket resulterar i den högre Sharpe-kvoten på 0,9.

Exempel 3

Portfölj med 50 procent BMS

Om man ökar andelen Brummer Multi-Strategy till 50% ser vi hur nyckeltalen förbättras ytterligare. Avkastningen under perioden går upp till 134,1% och risken sänks ytterligare vilket resulterar i en Sharpe-kvot på 1,2.  

Bakgrund, om Riskjusterad avkastning

En god fondförvaltning handlar om att maximera avkastningen relativt fondens risknivå. En hög risknivå innebär högre förväntad avkastning men osäkerheten kring utfallet blir också större.

Avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse,  ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd. Standardavvikelsen anges i procent och är beräknad på månadsnoteringar uppräknade till årsbasis.

Ett sätt (av flera) att bedöma hur skickligt en fond förvaltas är att titta på den s.k. Sharpe-kvoten som används av till exempel av Morningstar. Sharpe-kvoten beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. Måttet visar relationen mellan avkastning och risk i en placering. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

 

Fotnot: Proportionerna mellan tillgångarna hålls konstanta med månatlig rebalansering. För svenska aktier används indexet SIX Return Index, för globala aktier MSCI World (världsindex inklusive utdelningar, lokal valuta) och för obligationer OMRX.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER