Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-06-25

Viktig information om Carve 2

Intresset för att teckna sig för Carve 2 vid halvårsskiftet 2014 översteg den ca 1 miljard kronor planerade teckningsvolymen med drygt 50 procent. För att delvis kunna möta intresset från investerarna har Carve Capital beslutat att höja teckningsvolymen och ta emot omkring 1,2 miljarder kronor.

Carve Capital startade sin förvaltning i november 2012 med fonderna Carve 1 och Carve 2. Intresset från investerare var mycket stort redan då och efter det tredje kvartalet 2013 stängdes fonderna för nya investeringar. Efter det första kvartalet 2014 var fondernas förvaltade kapital drygt 7 miljarder kronor.

Tidigare i år beslutade Carve Capital att vid halvårsskiftet 2014 öppna fonden Carve 2 för ytterligare investeringar om 1 miljard kronor, nu höjt till 1,2 miljarder kronor.

De som tecknat sig för minimiinvesteringen i Carve 2 kommer att allokeras andelar motsvarande hela investeringsbeloppet. På grund av överteckning tilldelas de som tecknat sig för belopp högre än minimiinvesteringen andelar motsvarande 80 procent av totalt anmält teckningsbelopp, pro rata, så länge som detta belopp överstiger minimiinvesteringen.

Direktinvesterande kunder kommer att återfå överskjutande belopp per automatik genom Carve Capitals administratör Citco.

Vi ber kunder som investerar genom fonddepå hos Brummer & Partners och som önskar få överskjutande belopp utbetalat att fylla i blanketten för uttag av likvida medel och skicka den till oss.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna Client Desk på info@brummer.se eller
telefon 08-566 214 80.


Per Josefsson             Peter Thelin
Styrelseordförande      Verkställande direktör


Carve Capital AB

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER