Brummer & Partners Brummer & Partners
2015-04-30

Futuris har fusionerats med Brummer Multi-Strategy Euro

Futuris fusionerades med Brummer Multi-Strategy Euro den 30 april 2015.

Som tidigare meddelats har förvaltningen av Futuris övergått till Brummer Multi-Strategy AB som ett första led i att fusionera Futuris med Brummer Multi-Strategy Euro. Förvaltningen av Futuris har varit passiv sedan beslutet att upphöra med den aktiva förvaltningen fattades och fondens tillgångar har varit placerade på bankkonto. Någon förvaltningsavgift har därmed inte belastat andelsägarna.

Per den 30 april 2015 har Futuris tillgångar slagits samman med tillgångarna i Brummer Multi-Strategy Euro som förvaltas aktivt. Brummer Multi-Strategy Euro investerar minst 85 procent av sina tillgångar i Brummer Multi-Strategy Master och Futuris tillgångar ingår per den 1 maj 2015 i allokeringen till Brummer Multi-Strategy Master. Brummer Multi-Strategy Master investerar i hedgefonder som förvaltas inom Brummer & Partners.

Så fort Brummer Multi-Strategy Euros fondandelsvärde har fastställts under den senare halvan av maj kommer andelarna i Futuris att konverteras till andelar i Brummer Multi-Strategy Euro. Därefter kommer andelarna i Brummer Multi-Strategy Euro att bli synliga på ISK, depå respektive konto för de tidigare andelsägarna i Futuris.

Vid frågor som rör sammanslagningen eller dina andelar i fonderna är du varmt välkommen att kontakta Client Desk på 08-566 214 80, eller mejla info@brummer.se.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER