Brummer & Partners Brummer & Partners
2015-08-20

Ny svensk hedgefond till Brummer & Partners

Brummer & Partners välkomnar förvaltningsbolaget Bodenholm Capital AB till gruppen. Bodenholm Capital AB lanserar den aktieinriktade hedgefonden Bodenholm den 1 september 2015.

Förvaltningsbolaget Bodenholm Capital AB ägs av Brummer & Partners AB tillsammans med Bodenholms portföljförvaltare. Bodenholm Capital har sitt säte i Stockholm men bedriver också analysverksamhet i London. Bodenholm Capital har fått Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.

Förvaltningsarbetet styrs av en tydlig process där en välstrukturerad analys görs i syfte att identifiera potentiella portföljbolag och utvärdera kvaliteten i dessa bolag. Fondens långa positioner kommer att bestå av undervärderade kvalitetsbolag som har identifierats med hjälp av fundamental analys. Fondens korta portfölj kommer att vara något mer diversifierad än den långa. Med hjälp av bland annat forensic accounting [1] kommer två av fem personer i förvaltningsteamet att fokusera på att identifiera bolag som står inför olika utmaningar och svårigheter. Tillsammans väntas den korta och den långa portföljen bilda en fond som förväntas leverera konkurrenskraftig och okorrelerad riskjusterad avkastning oberoende av marknadens utveckling.

Portföljförvaltarna strävar efter att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna globalt men majoriteten av investeringarna kommer att ske i europeiska bolag.

Brummer Multi-Strategy (BMS) kommer att investera i Bodenholm när den startar den 1 september. Portföljförvaltarna investerar merparten av sina egna finansiella tillgångar i fonden för att skapa intressegemenskap med fondens investerare. Bodenholm förväntas bli en av de större hedgefondlanseringarna i Europa under 2015.

–  Vi är glada över att kunna välkomna fler aktieförvaltare till gruppen eftersom den globala aktiemarknaden erbjuder ett så stort universum av investeringsmöjligheter. Vi har följt Per och Erik under en längre tid och Bodenholms förvaltarteam har en gedigen erfarenhet av aktieurval och fundamental analys. Bodenholms egenskaper gör att den förväntas bidra till BMS och samtidigt ha låg korrelation till BMS befintliga fonder. Det är också glädjande att vi för första gången på flera år välkomnar en svensk fond till gruppen när portföljförvaltarna återvänder till Stockholm efter många år i London, säger Klaus Jäntti, portföljförvaltare i Brummer Multi-Strategy och Brummer & Partners koncernchef.

Per Johansson är förvaltningsansvarig för Bodenholm och har tio års erfarenhet som analytiker och förvaltare hos Fidelity Investments i London, Hong Kong och Boston. Han har bland annat varit förvaltningsansvarig för Fidelitys Management & Research Nordic Fund samt delansvarig för Fidelity Managagement & Research Global Emerging Markets Fund. Medgrundaren Erik Karlsson kommer närmast från rollen som partner och senior analytiker på den Londonbaserade förvaltaren AKO Capital, där han varit verksam de senaste åtta åren.

– Vi är särskilt glada att få ta del av den samlade erfarenhet och kunskap som Brummer & Partners erbjuder. Deras väl fungerande affärsmodell ger oss möjligheten att bygga en konkurrenskraftig fond och fullt ut fokusera på vår förvaltning från första början, vilket är en stor fördel för ett nystartat förvaltningsbolag, säger Per Johansson, förvaltningsansvarig på Bodenholm.

Senaste teckningsdag för investerare som vill vara med från start är den 25 augusti och likviddagen är den 31 augusti. Minimiinvesteringen är 500 000 kronor. Under september görs fonden också tillgänglig inom depå, ISK och försäkring. Läs mer här

För mer information, se brummer.se/bodenholm.

Vid investerarfrågor, kontakta Client Desk på telefon 08-566 214 80 eller info@brummer.se

Vid mediefrågor, kontakta Jacob Lannerö på telefon 0761-11 14 86 eller media@brummer.se

 

1 Forensic Accounting innebär att bolags redovisade resultat och redovisningsprinciper granskas i detalj i syfte att upptäcka aggressiv redovisning som i ett senare skede kan påverka det redovisade resultatet negativt.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER