Brummer & Partners Brummer & Partners
2016-02-02

Avveckling av fonden Zenit

Styrelsen i Zenit Asset Management AB har beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden Zenit. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen har fått information om att fondens största andelsägare, Brummer Multi-Strategy (BMS), kommer att lösa in sina andelar i Zenit per den 29 februari 2016.

Zenit startade i juli 1996 och var Sveriges första hedgefond. Zenits genomsnittliga årsavkastning sedan start har varit 14,1 procent och fondens förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2015 till 11,2 miljarder kronor. Under helåret 2015 uppgick fondens avkastning till 4,8 procent.

Efter att ha fått information om att fondens största andelsägare löser in sina andelar har styrelsen beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden. Zenits portfölj har i allt väsentligt avvecklats och när avvecklingen är slutförd kommer fonden inte längre att belastas med någon förvaltningsavgift. Zenits avkastning under januari 2016 uppgick till -5,6 procent (estimat).

BMS inlösen kommer att ske den 29 februari 2016. Alla andelsägare får nu möjlighet att ta ställning till om de vill:

  • lösa in sina andelar i Zenit samtidigt som BMS, eller
  • avvakta en fusion med Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL).

 

Andelsägare som väljer att avvakta kan lösa in sina andelar ända fram tills dess att fusionen äger rum.

Inlösen

Andelsägare som är investerade via depå eller ISK och önskar lösa in sitt innehav behöver senast den 23 februari klockan 16:00 logga in på sitt konto via brummer.se och lägga en säljorder. Andelsägare som är direktinvesterade i fonden behöver fylla i en inlösenblanket som ska vara Citco tillhanda senast den 23 februari. Inlösenblankett hittar du längst ner i nyheten, alternativt beställer från Investor Relations. Kunder som har andelar i Zenit via Brummer Life kommer att få information i ett separat utskick. Andelsägare som önskar avvakta fusionen behöver inte agera utan låter sitt innehav i Zenit vara kvar tills vi återkommer med vidare information.

Fusion med BMS 2xL

Styrelsen i Zenit Asset Management AB har tillsammans med styrelsen i Brummer Multi-Strategy AB beslutat att ansöka om en fusion av fonden Zenit med fonden BMS 2xL. Vid en fusion övergår andelsägarnas anskaffningsvärde på innehavet i Zenit till BMS 2xL och därmed realiseras ingen skattemässig vinst eller förlust. En fusion kräver dock Finansinspektionens godkännande och får ske tidigast tre månader efter det att Finansinspektionen gett sitt tillstånd till fusionen. Under Finansinspektionens handläggningstid kommer Zenit att ha mycket begränsad marknadsexponering. De andelsägare som inte önskar delta i fusionen har givetvis möjlighet att lösa in sitt innehav enligt instruktionerna ovan.

Vänligen kontakta Investor Relations på telefon 08-566 214 80 eller info@brummer.se om ni har frågor om inlösen eller fusionen.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta Jacob Lannerö på +46 761 11 14 86 eller media@brummer.se.

Till sist vill vi på Zenit Asset Management AB tacka er för det förtroende ni visat oss under de här åren.

 

Stefan Löhr
Verkställande direktör
Martin Jonsson
Förvaltningsansvarig   
Per Josefsson
Styrelseordförande

 

Inlösenblankett

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER