Brummer & Partners Brummer & Partners
2016-03-10

Månadskommentar BMS februari 2016

Februari präglades av en fortsatt hög volatilitet på de globala finansmarknaderna. Flera av fonderna i BMS påverkades av den nuvarande finansiella oron. Trots att BMS var i princip marknadsneutral genererade fonden en negativ avkastning i februari. Se även tidigare kommentar till resultatet.

BMS UTVECKLING

Brummer Multi-Strategy (BMS) tappade 1,9 procent i februari, vilket ger en årsavkastning på -2,5 procent. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI Fund-of-funds index) backade med 1,2 procent, vilket ger en årsavkastning på -3,8 procent.

Det enskilt största negativa bidraget till BMS kom från aktiefonden Manticore, som var den fond som gav störst positivt bidrag till BMS under 2015. Manticore handlar aktier inom teknologi, media och telekom, och har påverkats negativt av onormalt stora marknadsrörelser inom dessa sektorer.

Störst positiva bidrag kom från den systematiskt trendföljande fonden Lynx och den kvantitativa makrofonden Florin Court. Båda fonderna fångade upp starka trender inom framförallt tillgångsslagen räntor och råvaror.

FÖRÄNDRINGAR I BMS

BMS portföljförvaltare har, som tidigare kommunicerats, beslutat att sälja BMS innehav i Zenit, Canosa och MNJ. Besluten baserades på ett antal olika faktorer, men fondernas svaga marginalbidrag till BMS under de senaste åren hade stor betydelse. Alla investeringsbeslut som tas syftar till att göra BMS bättre och även om BMS nu investerar i färre fonder än tidigare så tror vi att fonden har bättre förutsättningar att generera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning framöver.

BMS innehav i MNJ kommer att avvecklas successivt under våren. Florin Court och Bodenholm som startade i augusti respektive september viktas nu upp, men når ännu inte full jämvikt. Även Lynx och Nektar får något större allokeringar per första mars. Samtliga fonder investerar i likvida marknader och kan därför ta emot större kapitalinflöden.

 

Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy

 

FondMånadsavkastning februariÅrsavkastning 2016
Brummer Multi-Strategy  -1,9 % -2,5 %
Brummer Multi-Strategy 2xL -3,9 % -5,2 %
Bodenholm +0,7 % -1,4 %
Canosa -0,7 % -2,3 %
Florin Court +1,6 % +5,7 %
Lynx +3,5 % +5,8 %
Manticore -11,0 % -11,0 %
MNJ -5,2 % -7,7 %
Nektar -1,6 % -0,9 %
Observatory -0,3 % -0,5 %
Zenit -1,3 % -6,8 %

 

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER