Brummer & Partners Brummer & Partners
2017-05-19

Månadskommentar BMS april 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) ökade med 0,6% i april och har hittills i år haft en avkastning på 1,3%. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index ökade också med 0,6% under månaden och är upp 3,0% sedan årsskiftet.

De globala finansmarknaderna presterade starkt i april. Europeiska aktier ökade i värde efter det franska valresultatet samtidigt som amerikanska aktier steg i värde huvudsakligen tack vare den positiva utvecklingen inom cykliska branscher samt teknologi och sjukvård. I valutor försvagades den amerikanska dollarn mot euron och det brittiska pundet. På räntemarknaden steg amerikanska obligationsräntor något och inom råvarusektorn föll metallpriserna medan jordbruksprodukter hade en prisuppgång.

Bland fonderna som BMS investerar i hade TMT-aktiefonden Manticore ännu en stark månad och gav det enskilt största positiva bidraget till BMS utveckling. Mjukvaru- och internetsektorerna ledde utvecklingen. Den systematiskt trendföljande fonden Lynx var den enda fonden med negativ avkastning i april och förlusterna uppstod huvudsakligen inom valutor och råvaror. Råvaror fortsatte sin slagiga prisutveckling och Lynx modeller hade bland annat problem med att navigera svängningarna i oljepriset.

BMS nettoexponering mot aktier och råvaror, genom fonderna som BMS investerar i, varierade under månaden mellan +20 och +40 procent och var vid månadens slut ca +20 procent. Portföljförvaltarna ökade allokeringen till Nektar, Manticore och Observatory samtidigt som de minskade vikten i Lynx.

 

Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy

 

FondMånadsavkastning aprilÅrsavkastning 2017
Brummer Multi-Strategy +0,56% +1,29
Brummer Multi-Strategy 2xL +1,05% +2,23%
Arete +0,45% -1,72%
Black-and-White +1,9% est. +3,3% est.
Bodenholm +1,14% +3,78%
Florin Court +0,32% -8,63%
Lynx -3,32% -4,52%
Manticore +3,03% +15,16%
Nektar +0,17% +0,64%
Observatory +0,05 +2,66%
Talarium +1,42% -3,17%

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER