Brummer & Partners Brummer & Partners
2017-10-09

Månadskommentar BMS september 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade -0,4 procent i avkastning under september och är upp 5,4 procent för året. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI) ökade med 0,4 procent under samma månad och är upp med 5,5 procent under 2017.

Globala aktiemarknader steg mot nya rekordnivåer under september efter en tillfällig svacka. Geopolitisk oro och utsikterna för centralbankernas penningpolitik var två huvudteman under månaden samtidigt som investerares riskaptit förblev hög. Inom valutor stärktes det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn som i sin tur ökade mot övriga G5-valutor. Både brittiska och amerikanska räntor steg under september. Inom råvaror steg energipriser ytterligare i kölvattnet av minskat utbud efter orkansäsongen i USA och fortsatta tillgångsrestriktioner av OPEC. 

Avkastningen för fonderna som BMS investerar i skiljde sig markant under september, även bland fonder inom samma typ av strategi. Centralbankers uttalanden i slutet av månaden gjorde att ett antal tillgångsslag svängde kraftigt, vilket slog hårt mot några av fondernas positioner. Florin Court hade ännu en stark månad, framförallt tack vare positioner inom energi och krediter. Samtidigt backade Lynx kraftigt på grund av förluster inom räntor, valutor och råvaror, där trendbrottet med en starkare US dollar och nedgångar inom metallpriser låg till grund. Manticore påverkades negativt av breda tillbakagångar inom sektorerna för mjukvara och halvledare. Black-and-White och Observatory genererade båda positiv avkastning, framförallt drivet av långa positioner inom aktier respektive kreditinstrument.

Inför oktober allokerades Florin Court upp något relativt de andra fonderna.

 

Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy

 

FondMånadsavkastning septemberÅrsavkastning 2017
Brummer Multi-Strategy -0,4% est. +5,4% est.
Brummer Multi-Strategy 2xL -1,0% est. +10,1% est.
Arete +0,1% est. +3,6% est.
Black-and-White +1,3% est. +10,0% est.
Bodenholm 0,0% est. +9,1% est.
Florin Court +2,02%  +1,11% 
Lynx -4,45% -10,85%
Manticore -1,6% est. +33,8% est.
Nektar -0,4% est. +1,8% est.
Observatory +0,9% est. +4,7% est.

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER