Brummer & Partners Brummer & Partners
2018-04-27

Uppdaterade fondbestämmelser för Brummer Multi-Strategy Master

Brummer Multi-Strategy AB har uppdaterat fondbestämmelserna för Brummer Multi-Strategy Master. Ändringarna innebär inte några förändringar avseende fondens placeringsinriktning eller risknivå. Investerare i Brummer Multi-Strategyfonderna behöver inte vidta några åtgärder. 

Mer information hittar du här

Uppdaterade fondbestämmelser Brummer Multi-Strategy MasterAktuella fondbestämmelser återfinns i fondens informationsbroschyr 

Brummer Multi-Strategy Masters informationsbroschyr

För eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Investor Relations på 08-566 214 80 eller info@brummer.se.