Brummer & Partners Brummer & Partners
2020-04-23

Ändrade fondbestämmelser för Frost

Frost Asset Management AB har, efter godkännande av Finansinspektionen, ändrat fondbestämmelserna för specialfonden Frost. Ändringarna berör hur det, i förekommande fall, prestationsbaserade arvodet för andelsklass A beräknas.

Vid beräkning av det prestationsbaserade arvodet för andelsklass A, har Riksbankens fixing av tremånaders svenska statsskuldväxlar använts för fastställandet av avkastningströskeln. Eftersom Riksbanken har kommunicerat att den slutar publicera sådan fixing, kommer genomsnittet av tremånaders svenska statsskuldsväxlar istället användas vid fastställandet av avkastningströskeln.

Ändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning. Ändringarna leder inte heller till några tillkommande kostnader för dig som andelsägare.

Mer information om fonden och den nya lydelsen av Frosts fondbestämmelser finner du här

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER