Brummer & Partners Brummer & Partners
2020-04-23

Ändrade fondbestämmelser för Frost

Frost Asset Management AB har, efter godkännande av Finansinspektionen, ändrat fondbestämmelserna för specialfonden Frost. Ändringarna berör hur det, i förekommande fall, prestationsbaserade arvodet för andelsklass A beräknas.

Vid beräkning av det prestationsbaserade arvodet för andelsklass A, har Riksbankens fixing av tremånaders svenska statsskuldväxlar använts för fastställandet av avkastningströskeln. Eftersom Riksbanken har kommunicerat att den slutar publicera sådan fixing, kommer genomsnittet av tremånaders svenska statsskuldsväxlar istället användas vid fastställandet av avkastningströskeln.

Ändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning. Ändringarna leder inte heller till några tillkommande kostnader för dig som andelsägare.

Mer information om fonden och den nya lydelsen av Frosts fondbestämmelser finner du här

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER