Brummer & Partners Brummer & Partners
2020-07-02

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juni 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,5 procent respektive 2,8 procent i juni.

MARKNAD

Marknadsvolatiliteten ökade i juni då förhoppningarna om en förbättring av den ekonomiska aktiviteten och fortsatt monetär och skattemässig stimulans tyngdes av oro för en andra våg av virusspridning framförallt i USA samt ökad geopolitisk spänning. Guldpriserna steg till den högsta nivån på nästan åtta år samtidigt som obligationsräntorna efter en kort ökning i början av månaden åter föll tillbaka till historiskt låga nivåer. På råvarumarknaden fortsatte oljepriserna sitt rally efter utbudssänkningar från både Ryssland och OPEC.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

USA-baserade lång/kort-aktiefonderna Manticore och Black-and-White var de främsta bidragsgivarna till BMS och juni var en bra alfamiljö för bägge strategierna. Den Hongkongbaserade makrofonden Arete bidrog också positivt och tjänade på det stigande i guldpriset och relativvärdespositioner inom aktier. Lång/kort-kreditstrategin Observatory hade även en stark månad med idiosynkratisk risk som den främsta bidragsgivaren. Även fonden Frost med inriktning på relativvärdespositioner inom räntor och maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var positiva bidragsgivare. Florin Court, den systematiskt trendföljande strategin, hade en svårare månad med energipositioner som stod för huvuddelen av förlusterna. Systematiska aktiefonden AlphaCrest var ner under månaden medan trendföljande strategin Lynx slutade månaden svagt negativt efter att vinster i aktier motverkades av valutaförluster.

Per den 1 juli har portföljförvaltarna endast gjort ytterst små justeringar i portföljen.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER