Brummer & Partners Brummer & Partners
Filtrering/Kategorisering:
Taggar:
Årtal:
2014-11-12

Förändringar i Nektars förvaltningsorganisation

Läs hela artikeln

2014-10-10

Brummer Multi-Strategy löser in sina andelar i Archipel

Brummer Multi-Strategy (BMS) har beslutat att lösa in sina andelar i Archipel. Bakgrunden till beslutet är att fonden under de senaste åren inte har levt upp till förväntningarna.

Läs hela artikeln

2014-09-18

Zenit välkomnar Robert Donald som ny portföljförvaltare

Zenit Asset Management har utsett Robert Donald till ny portföljförvaltare. Robert kommer bland annat att ansvara för Zenits innehav inom verkstads- och råvarusektorerna samt vissa andra cykliska segment. Han har över 25 års erfarenhet från portföljförvaltning och aktieanalys. Med Robert stärker vi både Zenits team och vår närvaro i London.

Läs hela artikeln

2014-09-17

Sista teckningsdag för att ta del av årets utdelning

Teckna Brummer Multi-Strategy Utdelande senast den 19 september för att ta del av årets utdelning.

Läs hela artikeln

2014-09-09

Brummer Multi-Strategy löser in sina andelar i Futuris

Brummer Multi-Strategy har beslutat att lösa in sina andelar i Futuris per den 30 september 2014. Futuris har sedan Brummer Multi-Strategys (BMS) start gett ett positivt marginalbidrag på i genomsnitt 0,3 procentenheter per år, men har under de senaste tre åren inte levt upp till förväntningarna.

Läs hela artikeln

2014-09-01

Patrik Brummer och Klaus Jäntti kommenterar första halvåret 2014

När vi nu summerar första halvåret 2014 kan vi konstatera att den samlade utvecklingen för Brummer & Partners förvaltning uttryckt genom Brummer Multi-Strategy (BMS) resulterat i en avkastning på 0,77 procent. Under samma period ökade HFR:s samlade globala hedgefondindex med 3,10 procent och HFR:s index för fond-i-fonder med 2,04 procent.

Läs hela artikeln

2014-08-25

Halvårsberättelser 2014

Ta del av förvaltarnas halvårsberättelser för första halvåret 2014.

Läs hela artikeln

2014-06-25

Viktig information om Carve 2

Intresset för att teckna sig för Carve 2 vid halvårsskiftet 2014 översteg den ca 1 miljard kronor planerade teckningsvolymen med drygt 50 procent. För att delvis kunna möta intresset från investerarna har Carve Capital beslutat att höja teckningsvolymen och ta emot omkring 1,2 miljarder kronor.

Läs hela artikeln

2014-05-07

Carve 2 öppnar för nyteckning

För att teckna sig i Carve 2 till kommande halvårsskifte behöver en teckningsanmälan göras senast den 23 juni 2014.

Läs hela artikeln

2014-04-01

Nektar vinner pris på HFMWeek Awards 2014

Nektar tar emot pris på HFMWeek European Performance Awards 2014

Gunnar Wiljander (VD) och Mikael Spångberg (Vice VD och COO) var på plats från Nektar och tog emot priset på galan som gick av stapeln i London förra veckan.

Läs hela artikeln

2014-02-24

Årsberättelser 2013

Här samlar vi årsberättelserna för 2013 vilka publiceras löpande så snart de är klara.

Läs hela artikeln

2014-02-12

Patrik Brummer och Klaus Jäntti kommenterar 2013

Brummer & Partners samlade förvaltningsresultat avspeglat i fonden Brummer Multi-Strategy (BMS) var 9,4 procent under 2013, vilket överstiger den genomsnittliga årsavkastningen sedan fondens start som varit 8,1 procent.

Läs hela artikeln

2014-01-31

Förbättra portföljen med Brummer Multi-Strategy

Här visar vi hur en investering i Brummer Multi-Strategy kan fungera som ett bra komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och obligationer. Med våra sparformer inom försäkring, ISK och fonddepå kan man skapa liknande porföljer genom att kombinera Brummer Multi-Strategy med index- och räntefonder till låga eller inga förvaltningsavgifter.

Läs hela artikeln

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER