Brummer & Partners Brummer & Partners

Black-and-White

Seth Wunder, förvaltningsansvarig på Black-and-White. Intervjun genomfördes den 23 augusti 2017.

Arete
Arete

 

Black-and-white

 

Bodenholm

 
Florin Court
BRUMMER MULTI-STRATEGY

 
Lynx
Florin COURT

 
Manticore
LYNX

MANTICORE

 
 
NEKTAR

 
OBSERVATORY


 

VIKTIG INFORMATION

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation. 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER