Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Månads- och halvmånadsestimaten publiceras två bankdagar efter att den indikativa värderingen har fastställts, vilket sker per den sista respektive femtonde dagen varje månad.

Värdeutveckling

Fond Datum Månadsavkastning Årsavkastning
Brummer Multi-Strategy 2018-10-15 -1,9 % est. +1,4 % est.
Brummer Multi-Strategy 2xL 2018-10-15 -3,9 % est. +1,8 % est.
AlphaCrest 2018-10-15 -1,0 % est. -1,0 % est.
Arete 2018-10-15 +0,4 % est. +2,1 % est.
Black-and-White 2018-10-15 +1,9 % est. +11,7 % est.
Bodenholm 2018-10-15 -4,1 % est. +7,2 % est.
Carve 2 2018-09-28 -0,47 % -6,45 %
Florin Court 2018-10-15 -3,3 % est. -1,0 % est.
Lynx 2018-10-15 -7,0 % est. -7,6 % est.
Manticore 2018-10-15 -3,1 % est. +7,7 % est.
Nektar 2018-10-15 +1,3 % est. -0,1 % est.
Observatory 2018-10-15 +0,5 % est. +2,0 % est.

 

BMS dagliga estimat visas på startsidan samt på BMS fondfaktasida. Carve publicerar inga halvmånadsestimat. Månatliga estimat och nyckeltal för Carve 1 finns på Carves 1:s fondfaktasida. Övriga estimat och nyckeltal finns på respektive fonds fondfaktasidor. Värdena avser andelsägare som deltagit i fonderna sedan fondernas start.

 

Prenumerera på fondinformation

Jag är intresserad av att få löpande information via e-post för nedan valda fonder: