Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Månads- och halvmånadsestimaten publiceras två bankdagar efter att den indikativa värderingen har fastställts, vilket sker per den sista respektive femtonde dagen varje månad.

Värdeutveckling

Fond Datum Månadsavkastning Årsavkastning
Brummer Multi-Strategy 2018-06-15 +0,2 % est. +2,2 % est.
Brummer Multi-Strategy 2xL 2018-06-15 +0,3 % est. +3,9 % est.
Arete 2018-06-15 +0,9 % est. +2,3 % est.
Black-and-White 2018-06-15 -0,8 % est. +8,5 % est.
Bodenholm 2018-06-15 +0,9 % est. +5,6 % est.
Carve 2 2018-05-31 -1,84 % -7,13 %
Florin Court 2018-06-15 +0,2 % est. -5,0 % est.
Lynx 2018-06-15 +1,7 % est. -5,2 % est.
Manticore 2018-06-15 +0,5 % est. +15,7 % est.
Nektar 2018-06-15 -0,2 % est. -1,9 % est.
Observatory 2018-06-15 -0,1 % est. +1,0 % est.

 

BMS dagliga estimat visas på startsidan samt på BMS fondfaktasida. Carve publicerar inga halvmånadsestimat. Månatliga estimat och nyckeltal för Carve 1 finns på Carves 1:s fondfaktasida. Övriga estimat och nyckeltal finns på respektive fonds fondfaktasidor. Värdena avser andelsägare som deltagit i fonderna sedan fondernas start.

 

Prenumerera på fondinformation

Jag är intresserad av att få löpande information via e-post för nedan valda fonder: