Brummer & Partners Brummer & Partners

Arete

Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och utvecklingsmarknader. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska marknaden och utvecklingsmarknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll. 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley Financials FundLynx Constellation, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Arete
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2021-09-30 +6,95 % 168,81 1 039 MUSD USD

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period Arete HFR Macro/CTA Index
Senaste månaden -1,69 % -1,24 %
Årsavkastning +6,95 % +0,04 %
Senaste 12 månaderna +15,16 % +4,23 %
Sedan fondens start +146,82 % +7,03 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +9,98 % +0,72 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFR Macro/CTA Index 0,14
HFRX Global Hedge Fund Index 0,17
US 3-month T-Bill (USD) -0,09

Övrigt

ISIN KYG0611G1082

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.

 

*Rapporterade avkastningssiffror och nyckeltal är pro forma och utgår från fondens resultat sedan start justerat avgifter betalade av BMS. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

 

Vänligen notera att Arete Macro Fund (BMS Class) har bytt valuta från SEK till USD per den 1 juni 2017.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2021-10-15

Månadsavkastning -0,4 %
Årsavkastning +6,5 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-09-30*

Nyckeltal Arete HFR Macro/CTA Index
Standardavvikelse 7,79 % 4,53 %
Största ack. värdefall -8,39 % -10,46 %
Sharpe-kvot 1,20 0,03
Andel positiva månader 69,30 % 52,63 %

OM FONDEN

Arete är en global makrostrategi hedgefond med fokus på Kina och utvecklingsmarknader. Fonden har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser.

Läs mer om fondens inriktning

 


Fonddokument

Arete Macro Feeder Funds struktur beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.

 


Administrator

Arete Macro Feeder Fund
c/o Citco Fund Services

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER