Brummer & Partners Brummer & Partners

Black-and-White

Black-and-White Innovation Fund är en aktiebaserad hedgefond som investerar både i de traditionella områdena teknologi, media och telekommunikation (TMT), samt företag i närliggande icke-TMT sektorer som bedöms påverkas såväl positivt som negativt av innovation och teknologisk utveckling. 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

Black-and-White Innovation Fund är en aktiebaserad hedgefond som tar långa och korta positioner inom sektorerna teknologi, media och telekommunikation (TMT), samt företag i närliggande icke-TMT sektorer som bedöms påverkas såväl positivt som negativt av innovation och teknologisk utveckling. Fundamental analys baserad på kunskap om hur strukturella skiften och teknologiska innovationer påverkar dessa sektorer ligger till grund för investeringsbesluten. Fonden investerar globalt med huvudfokus på USA.

Målsättning

Fondens målsättning är att uppnå konkurrenskraftig riskjusterad avkastning genom att identifiera investeringar som kan generera alfa oavsett marknadens utveckling. 

Placeringsinriktning

Fondens mandat är att hitta över- och undervärderade bolag genom fundamental analys, både inom de traditionella teknologi-, media- och telekommunikationssektorerna (TMT) och närliggande icke-TMT sektorer där investeringsteamet bedömer att specifika bolags affärsmodeller kan påverkas positivt eller negativt av innovation och teknologisk utveckling. 

Möjligheten till värdeutveckling avgör storleken på de positioner som tas, med hänsyn till den totala nivån i nedåtrisken. Det finns en tydlig tonvikt på den korta sidan i portföljen och en effektiv riskhantering. Fonden har 40-60 positioner med en bruttoexponering mellan 120-180 procent och en nettoexponering på -25 till 25 procent. Fondens geografiska exponering är huvudsakligen mot Nordamerika och med en mindre exponering mot Asien och Europa.

Den fundamentala analysen är baserad på en förståelse för de strukturella skiften som påverkar hela TMT-branschen  och konsekvenserna som det medför för nya och befintliga företag inom dessa sektorer. Strategin är baserad på att ta tillvara på de investeringsmöjligheter som uppstår i företag som antingen leder den tekniska utvecklingen eller blir omsprungna i brist på innovation. Oftast genererar båda dessa exempel resultat över tid. Genom att känna igen dessa trender och identifiera var dessa företag finns kan långsiktiga möjligheter skapas till både lång och kort alfa under många år framöver. 

För att hitta investeringsmöjligheter bland undervärderade företag koncentreras analysen på två faktorer:

”Pure value” – värderingen av en viss aktie kan innefatta antaganden om orimligt höga risker för otillräcklig operationell styrning eller teknologiska störningar, vilket ger möjligheter att investera i aktien till ett lägre pris.

Branschkonsolidering – företag konsolideras ofta inom branscher som genomgår en betydlig tillväxtnedgång och/eller där teknisk utveckling leder till ett överflöd av leverantörer. Historiskt sett kan konsolideringar påverka vinstnivåerna för både branscher och specifika företag och skapa högre värden än väntat.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER