Brummer & Partners Brummer & Partners

Bodenholm

Bodenholm är en global hedgefond, med fokus på Europa, vars investeringsstrategi bygger på fundamental analys. Fonden investerar främst i aktier och därtill relaterade finansiella instrument. Bodenholm tar långa och korta positioner och målet är att bygga en relativt koncentrerad portfölj med en långsiktig placeringshorisont.

Välj fond Bodenholm One
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2019-09-30 +7,08 % 1 274,83 7 191 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2019-09-30*

Period Bodenholm One MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta)
Senaste månaden -7,39 % +3,10 %
Årsavkastning +7,08 % +18,73 %
Senaste 12 månaderna +2,12 % +5,12 %
Sedan fondens start +32,75 % +29,71 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +7,19 % +6,58 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta) -0,04
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
-0,07
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,31
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,04

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0007381942

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

 

*För en investerare som varit med sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2019 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2019 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2019 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2019 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2019-10-15

Månadsavkastning -1,7 %
Årsavkastning +5,3 %
Fondandelsvärde 1 253,2 SEK

Riskmått och övriga nyckeltal 2019-09-30*

Nyckeltal Bodenholm One MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta)
Standardavvikelse 8,16 % 10,67 %
Största ack. värdefall -7,39 % -13,25 %
Sharpe-kvot 0,96 0,68
Andel positiva månader 63,27 % 61,22 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2019-10-25
Likviddatum 2019-10-29

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Brytdatum för inlösen 2019-10-25

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Bodenholm är en aktiebaserad hedgefond vars målsättning är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till sina andelsägare.

Läs mer om fondens inriktning

 


 

Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta

Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare

 


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Investeringssparkonto 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Tjänstepension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Direktinvestering privatpersoner 500 000 SEK
Direktinvestering juridiska personer 500 000 SEK
Tilläggsinvestering 100 000 SEK per insättning

 


Har du frågor om Bodenholm?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER