Brummer & Partners Brummer & Partners

Bodenholm

Bodenholms aktiva förvaltning har upphört. Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling.

Bodenholm är en global hedgefond, med fokus på Europa, vars investeringsstrategi bygger på fundamental analys. Fonden investerar främst i aktier och därtill relaterade finansiella instrument. Bodenholm tar långa och korta positioner och målet är att bygga en relativt koncentrerad portfölj med en långsiktig placeringshorisont.

Bodenholm Master

Bodenholm Master är en mottagarfond där portföljförvaltningen sker. Investerare tecknar andelar i fonderna Bodenholm One och Bodenholm Two som är matarfonder till Bodenholm Master.

 

Bodenholm Master

Datum 2020-02-28
Årsavkastning -4,56 %
Fondandelsvärde 1 388,64 SEK
Fondförmögenhet 5 146,07 MSEK

 

 

FONDDOKUMENT

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

 

Informationsbroschyr

Faktablad

 

Motsvarande dokument för Bodenholm One och Bodenholm Two finns under fondfakta.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER