Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Välj fond Brummer Multi-Strategy
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2019-07-31 +6,30 % 2 534,08 36 157 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2019-07-31*

Period Brummer Multi-Strategy HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +0,61 % +0,50 %
Årsavkastning +6,30 % +6,91 %
Senaste 12 månaderna +2,67 % +1,66 %
Sedan fondens start +185,21 % +78,41 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +6,23 % +3,39 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,44
SIX Return Index (SEK) 0,11
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,14
OMRX-TBOND Index (SEK) 0,10
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,21
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,17

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0000912057
Bloomberg BRUMBMS SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy skiljer sig från andra fond-i-fonder genom att den inte tar ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter. Arvodet tas i normalfallet enbart ut i de underliggande fonderna om 1 procent per år respektive 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

I vissa fall kan Brummer Multi-Strategy Master betala ett högre fast arvode, upp till 2 procent, men i sådant fall normalt också ett lägre prestationsbaserat arvode. I de fall Brummer Multi-Strategy Master investerar i en belånad fondversion skalas det fasta arvodet med belåningsgraden. Vid exempelvis 2 gångers belåning relativt en fond som i sin grundversion har 1 procent i fast arvode blir det fasta arvodet 2 procent per år.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden. 

 

 

 

 

*Avkastningen är inte justerad för inflation.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2019 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2019 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2019 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2019 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Dagligt estimat per 2019-09-12

Månadsavkastning -2,9 %
Årsavkastning +4,1 %

Estimat per 2019-08-30

Månadsavkastning +0,9 %
Årsavkastning +7,2 %
Fondandelsvärde 2 555,6 SEK

Riskmått och övriga nyckeltal 2019-07-31*

Nyckeltal Brummer Multi-Strategy HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 4,39 % 4,78 %
Största ack. värdefall -6,13 % -22,20 %
Sharpe-kvot 1,12 0,44
Andel positiva månader 66,35 % 65,87 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2019-09-19
Likviddatum 2019-09-20

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Brytdatum för inlösen 2019-09-19

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy är en fond som investerar i Brummer & Partners fondstrategier enligt nedan. Inom respektive strategi kan Brummer Multi-Strategi vara exponerad mot en eller flera fonder. För mer information vänligen se aktuell informationsbroschyr.

AlphaCrest

Arete

Black-and-White

Bodenholm 

Florin Court

Lynx

Manticore

Observatory

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 10 000 SEK
Investeringssparkonto 10 000 SEK
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller
1000 SEK per månad
Tjänstepension 10 000 SEK eller
1000 SEK per månad
Direktinvestering privatpersoner 100 000 SEK
Direktinvestering juridiska personer 100 000 SEK
Tilläggsinvestering 20 000 SEK per insättning

 


Har du frågor om Brummer Multi-Strategy?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER