Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Välj fond Brummer Multi-Strategy 2xL
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2020-08-31 +7,27 % 1 823,42 8 525 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2020-08-31*

Period Brummer Multi-Strategy 2xL HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +0,67 % +2,06 %
Årsavkastning +7,27 % +2,78 %
Senaste 12 månaderna -1,12 % +5,48 %
Sedan fondens start +347,46 % +85,90 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +8,47 % +3,42 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,46
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,17
SIX Return Index (SEK) 0,14
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,21
OMRX-TBOND Index (SEK) 0,11
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,13

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0002584235
Bloomberg BPMS2XL SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy 2xL skiljer sig från liknande fond-i-fonder eftersom den inte tar ut något fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden. Däremot belastas fonden indirekt med ett arvode på sin investering i Brummer Multi-Strategy, eftersom Brummer Multi-Strategy Master i normalfallet erlägger ett fast arvode på 1 procent per år och ett prestationsbaserat arvode på 20 procent på den del av avkastningen som överstiger den så kallade tröskelräntan i de fonder som Brummer Multi-Strategy Master investerar i.

I vissa fall kan Brummer Multi-Strategy Master betala ett högre fast arvode, upp till 2,0 procent, men i sådant fall normalt också ett lägre prestationsbaserat arvode. I de fall Brummer Multi-Strategy Master investerar i en belånad fondversion skalas det fasta arvodet med belåningsgraden. Vid exempelvis 2 gångers belåning relativt en fond som i sin grundversion har 1 procent i fast arvode blir det fasta arvodet 2 procent per år.

Som en följd av att Brummer Multi-Strategy 2xL använder belåning kommer även den belånade delen av investeringen att belastas med arvode och dessutom uppstår finansieringskostnader för belåningen.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden och kostnader.

 

 

 

 

 

*Fondens startdatum är 1 september 2008. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 31 augusti 2008 med avdrag för Brummer Multi-Strategy 2xLs finansierings- och administrativa kostnader. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2020 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2020 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2020 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2020 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Dagligt estimat per 2020-09-24

Månadsavkastning -2,0 %
Årsavkastning +5,1 %

Estimat per 2020-09-15

Månadsavkastning +0,1 %
Årsavkastning +7,4 %
Fondandelsvärde 1 825,5 SEK

Riskmått och övriga nyckeltal 2020-08-31*

Nyckeltal Brummer Multi-Strategy 2xL HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 8,75 % 5,16 %
Största ack. värdefall -13,44 % -22,20 %
Sharpe-kvot 0,83 0,43
Andel positiva månader 62,44 % 66,06 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2020-10-20
Likviddatum 2020-10-20

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brytdatum för inlösen 2020-10-20

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy 2xL (förkortning från engelskans ”2x Leverage”) är en multistrategifond som erbjuder en belånad investering i fonden Brummer Multi-Strategy. Belåningsgraden är cirka 2 gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden lånar fonden 1 krona så att en exponering mot Brummer Multi-Strategy på cirka 2 kronor skapas. Alternativt erhåller fonden motsvarande exponering genom derivatavtal. För lånet eller motsvarande erlägger fonden ränta. 

Läs mer om Brummer Multi-Strategys inriktning

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 10 000 SEK
Investeringssparkonto 10 000 SEK
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Tjänstepension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Direktinvestering privatpersoner 100 000 SEK
Direktinvesterig juridiska personer 100 000 SEK
Tilläggsinvestering 20 000 SEK per insättning

 


Har du frågor om Brummer Multi-Strategy 2xL?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER