Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens hedgefonder vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Välj fond Brummer Multi-Strategy Euro
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2021-09-30 -0,76 % 248,26 214 MEUR EUR

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period Brummer Multi-Strategy Euro HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +0,43 % +0,77 %
Årsavkastning -0,76 % +6,38 %
Senaste 12 månaderna +7,05 % +15,00 %
Sedan fondens start +201,42 % +113,34 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +5,82 % +3,96 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,47
MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta) 0,16
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,17
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,17
German 3-month T-Bill (EUR) 0,16

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0000987307
Bloomberg BRUMHEE SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy Euro erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. I normalfallet erläggs ett fast arvode om 1 procent per år samt ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

 

 

 

 

* Fondens startdatum är 1 oktober 2002. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 1 oktober 2002 samt uppskattad påverkan på avkastningen från valutasäkringar. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2021-10-15

Månadsavkastning +1,0 %
Årsavkastning +0,2 %
Fondandelsvärde 250,7 EUR

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-09-30*

Nyckeltal Brummer Multi-Strategy Euro HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 4,61 % 5,20 %
Största ack. värdefall -6,05 % -22,20 %
Sharpe-kvot 1,08 0,60
Andel positiva månader 66,24 % 66,24 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2021-11-19
Likviddatum 2021-11-22

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brytdatum för inlösen 2021-11-19

 

Datum för teckning, likvid och inlösen – helår 2021

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy Euro är en fond med exponering mot Brummer & Partners hedgefonder.

Läs mer om fondens inriktning

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

 


 

 

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 1 000 EUR
Investeringssparkonto 1000 EUR
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 EUR eller
2 000 EUR per månad
Tjänstepension 10 000 EUR eller
2 000 EUR per månad
Direktinvestering privatpersoner 10 000 EUR
Direktinvestering juridiska personer 10 000 EUR
Tilläggsinvestering 2 000 EUR per insättning

 


Har du frågor om Brummer Multi-Strategy Euro?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER