Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Välj fond Brummer Multi-Strategy Euro
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2020-08-31 +3,99 % 231,81 60 MEUR EUR

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2020-08-31*

Period Brummer Multi-Strategy Euro HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +0,36 % +2,06 %
Årsavkastning +3,99 % +2,78 %
Senaste 12 månaderna -0,05 % +5,48 %
Sedan fondens start +181,44 % +85,90 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +5,78 % +3,42 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,44
MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta) 0,15
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,16
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,21
German 3-month T-Bill (EUR) 0,18

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0000987307
Bloomberg BRUMHEE SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy Euro skiljer sig från liknande fond-i-fonder genom att den inte tar ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter. Arvodet tas i normalfallet enbart ut i de underliggande fonderna om 1 procent per år respektive 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

I vissa fall kan Brummer Multi-Strategy Master betala ett högre fast arvode, upp till 2 procent, men i sådant fall normalt också ett lägre prestationsbaserat arvode. I de fall Brummer Multi-Strategy Master investerar i en belånad fondversion skalas det fasta arvodet med belåningsgraden. Vid exempelvis 2 gångers belåning relativt en fond som i sin grundversion har 1 procent i fast arvode blir det fasta arvodet 2 procent per år.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

 

 

 

 

* Fondens startdatum är 1 oktober 2002. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 1 oktober 2002 samt uppskattad påverkan på avkastningen från valutasäkringar. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2020 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2020 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2020 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2020 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2020-09-15

Månadsavkastning +0,1 %
Årsavkastning +4,1 %
Fondandelsvärde 232,0 EUR

Riskmått och övriga nyckeltal 2020-08-31*

Nyckeltal Brummer Multi-Strategy Euro HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 4,48 % 5,16 %
Största ack. värdefall -6,05 % -22,20 %
Sharpe-kvot 1,09 0,49
Andel positiva månader 66,97 % 66,06 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2020-10-21
Likviddatum 2020-10-22

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brytdatum för inlösen 2020-10-21

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy Euro är en fond med exponering mot Brummer & Partners hedgefonder.

Läs mer om fondens inriktning

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare

 


 

 

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 1 000 EUR
Investeringssparkonto 1000 EUR
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 EUR eller
2 000 EUR per månad
Tjänstepension 10 000 EUR eller
2 000 EUR per månad
Direktinvestering privatpersoner 10 000 EUR
Direktinvestering juridiska personer 10 000 EUR
Tilläggsinvestering 2 000 EUR per insättning

 


Har du frågor om Brummer Multi-Strategy Euro?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER