Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Fondens inriktning

Målet för Brummer Multi-Strategy är att uppnå en stabil och positiv avkastning över tiden, oavsett marknadsutveckling. Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond med exponering mot singelstrategifonder som förvaltas av Brummer & Partners-gruppen. Dessa hedgefonder förvaltas av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes korrelation. Gemensamt för singelstrategifonderna är att de alla långsiktigt strävar efter att skapa avkastning oberoende av marknadsutvecklingen.

Brummer Multi-Strategy passar till exempel för investerare som vill höja den förväntade avkastningen och sänka risken i en traditionell aktie- och obligationsportfölj eller som söker en väldiversifierad hedgefondinvestering. Brummer Multi-Strategy kan fungera som ett alternativ till pensionsparande inom ett traditionellt livbolag.

Brummer Multi-Strategy skiljer sig från andra fond-i-fonder genom att den inte tar ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter. Arvodet tas enbart ut i de underliggande fonderna.

förvaltning

Brummer Multi-Strategys portföljförvaltare kan göra omplaceringar mellan de underliggande fonderna för att minska risken för värdeminskning och förbättra relationen mellan förväntad avkastning och risk. De analyserar och utvärderar därför kontinuerligt de befintliga singelstrategifonderna och förvaltarteamen. Dessutom sker en löpande identifiering av nya, presumtiva fonder som Brummer Multi-Strategy kan komma att ha exponering mot.

Läs mer om Brummer Multi-Strategys förvaltningsarbete.

Ingående fonder

Brummer Multi-Strategy har exponering mot följande singelstrategifonder. I senaste månadsrapport framgår allokeringen i respektive fond. 

 

                              BMS-hjul

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER