Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Brummer Multi-Strategy Master

Brummer Multi-Strategy Master är en mottagarfond där portföljförvaltningen sker. Fonden investerar i hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Investerare tecknar andelar i fonderna Brummer Multi-StrategyBrummer Multi-Strategy UtdelandeBrummer Multi-Strategy Euro  och Brummer Multi-Strategy NOK som är matarfonder till Brummer Multi-Strategy Master.

 

Brummer Multi-Strategy Master

Datum 2020-08-31
Årsavkastning 4,16 %
Fondandelsvärde 1 241,84 SEK
Fondförmögenhet 30 004,63 MSEK

 

FONDDOKUMENT

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

 

Basfakta

Informationsbroschyr

 

Motsvarande dokument för Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK finns under fondfakta.


Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER