Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Välj fond Carve 2
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde* Fondförmögenhet Handlas i
2018-11-30 -9,79 % 1 177,78 3 202 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2018-11-30*

Period Carve 2 HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden -2,46 % +0,18 %
Årsavkastning -9,79 % -1,80 %
Senaste 12 månaderna -9,25 % -0,90 %
Sedan fondens start +18,43 % +20,91 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +2,83 % +3,18 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,53
BofA Merrill Lynch US Corporate 0,22
BofA Merrill Lynch Euro Corporate 0,36
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,58
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) -0,12
GSGT3M 0,28

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0004871606
Bloomberg BPCARV2 SS

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1%
Prestationsbaserat arvode: 20% med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

Informationsbroschyr

 

 

*För en investerare som varit med sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2018 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2018 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2018 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2018 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Riskmått och övriga nyckeltal 2018-11-30*

Nyckeltal Carve 2 HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 5,91 % 3,48 %
Största ack. värdefall -12,10 % -7,58 %
Sharpe-kvot 0,50 0,95
Andel positiva månader 61,64 % 68,49 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2018-12-18
Likviddatum 2018-12-21
Brytdatum för inlösen 2018-12-28

 

Den 28 december 2018 är nästa datum för anmälan om inlösen som sker i mars 2019.

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

CARVE (Cross Asset Relative Value Equity focus) är en hedgefond som investerar i ett företags hela kapitalstruktur, såväl eget kapital som skulder.

Carve 2 är en sk matarfond till Carve Master, där fondens förvaltning sker.

Läs mer om fonden


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt ett faktablad.

BasfaktaInformationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare

 


Investera i Carve 2

Teckning och inlösen av andelar i Carve 2 kan göras kvartalsvis. Inlösen sker med tre månaders varsel, kvartalsvis med maximalt 25 procent av investerat antal andelar per tillfälle. Vid inlösen av fondandelar utgår ingen avgift.

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Investeringssparkonto 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Direktinvestering juridiska personer 500 000 SEK
Direktinvestering privatpersoner 500 000 SEK
Tilläggsinvestering 100 000 SEK per insättning

 


Har du frågor om Carve?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER