Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Såväl Carves förvaltare som Brummer & Partners har gjort betydande investeringar i fonden. Härmed säkerställs att förvaltarnas och andelsägarnas intressen sammanfaller.

Förvaltningsorganisation

Fonden förvaltas av fyra portföljförvaltare under ledning av förvaltningsansvarig Michael Falken.

 

Michael Falken, förvaltningsansvarig
Efter examen vid University of Colorado i Denver, anställdes Michael Falken, 1995, på Natwest Markets i London som kreditanalytiker. 1997 började Michael på Chase Manhattan i London. 1998 lämnade han Chase Manhattan för att börja hos Smith Management i New York och sedan flytta till Smith Mangements dotterbolag, Orris Capital i London som senior kreditanalytiker. 2005 började Michael hos Amaranth Advisors i London som Director och kreditanalyschef. 2006 grundade Michael, med två kollegor från Amaranth Advisors, Novator Credit Opportunities Fund i London. 2009 flyttade Michael tillbaka till Sverige och började hos Öhman Fonder som fondförvaltare och sedermera chef för ränteteamet. 2012 anställdes Michael på Carve Capital AB som portföljförvaltare och tillträdde, i april 2020, som förvaltningsansvarig.
Bo Börtemark, portföljförvaltare
Efter examen vid Linköpings Tekniska Högskola började Bo Börtemark som finansanalytiker på Delphi Economics 1990 och utnämndes till verkställande direktör för Delphi Placeringsrådgivning 1996. Två år senare lämnade Bo Delphi för att börja hos Nordiska Fondkommission som aktieanalytiker. Han utsågs till analyschef 1999. Bo Börtemark lämnade Nordiska Fondkommission och började på Zenit i oktober 2000. På Zenit har Bo arbetat som analyschef, portföljförvaltare och analytiker. I februari 2012 lämnade Bo Börtemark Zenit för att starta Carve Capital AB där han nu arbetar som en av fondens förvaltare.
Per Josefsson, delägare, portföljförvaltare Carve
Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes Per Josefsson vid Investment AB Skrinet och Consensus Fondkommission. Vid årsskiftet 1986/87 började Per Josefsson som institutionsmäklare hos Alfred Berg Fondkommission och han utsågs till chef för institutionsmäkleriet i Stockholm 1990. 1991 utnämndes Per till ordförande i Alfred Bergs ledningsgrupp. Två år senare utsågs han till chef för koncernens samlade aktiehandel med verksamhet i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London och New York. Per lämnade Alfred Berg 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under sin tid på Brummer & Partners har Per varit verkställande direktör för Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB och Zenit Asset Management AB. Under åren 1996–2005 var han en av de förvaltningsansvariga för fonden Zenit och sedan 2005 ensam förvaltningsansvarig för samma fond. Per lämnade förvaltningen av Zenit i mars 2012 för att starta Carve Capital AB där han är styrelseordförande samt medlem i investeringskommittén i rollen som portföljförvaltare. Per är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
William Wilson, portföljförvaltare
Efter examen vid University of Nottingham, anställdes William Wilson som analytiker hos Goldman Sachs vid Credit Risk Management & Advisory 2000, där han 2004 blev partner för Fundamental Strategies Group. 2007 utsågs Wilson till chef för Fundamental Strategies Group. 2018 lämnade han Goldman Sachs för att börja hos Carve Capital AB.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER