Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Carve Master

Carve Master är en mottagarfond där portföljförvaltningen sker. Investerare tecknar andelar i fonderna Carve 1 och Carve 2 som är matarfonder till Carve Master.

 

Carve Master

Datum 2020-05-29
Årsavkastning -14,57 %
Fondandelsvärde 1 197,63 SEK
Fondförmögenhet 3 198,71 MSEK


FONDDOKUMENT

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

 

Basfakta

Informationsbroschyr

 

Motsvarande dokument för Carve 1 och Carve 2 finns under fondfakta.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER