Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Välj fond Frost A (SEK)
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2020-08-31 +10,72 % 11 071,55 2 898 MSEK SEK

Historisk avkastning 2020-08-31*

Period Frost Andelsklass A SEK OMRX-TBOND Index (SEK)
Senaste månaden +2,81 % -0,53 %
Årsavkastning +10,72 % +0,47 %
Senaste 12 månaderna - -
Sedan fondens start +10,72 % +0,47 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start - -

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0013646403

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 procent per år
Prestationsbaserat arvode: 20 procent med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

*För en investerare som varit med sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Estimat per 2020-09-15

Månadsavkastning -0,1 %
Årsavkastning +10,6 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2020-09-24
Likviddatum 2020-09-28
Brytdatum för inlösen 2020-09-09

OM FONDEN

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus.

Är du intresserad av att investera i Frost?
Kontakta IR@brummer.se


 

Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta

Informationsbroschyr


Investera i fonden

Frost öppnar för nyteckning 

Frost Asset Management AB som är auktoriserad AIF-förvaltare för Frost har den 27 augusti 2020 beslutat att på nytt öppna Frost för nyteckning. Efter att ha utvärderat fondens kapacitet bedömer Frost Asset Management AB att marknadsförutsättningarna för fonden förbättrats sedan start. Investerare erbjuds att, från och med det första teckningstillfället den 30 september 2020, teckna andelar i Frost motsvarande 1,5 miljarder kronor. 

Första teckningsdag för Frost är den 30 september 2020. Anmälan om teckning ska vara fondens administratör, Citco Fund Services (Ireland) Limited, tillhanda senast den 24 september 2020. Sådan anmälan ska göras på särskild blankett som kan beställas hos bolaget eller hämtas via fondens webbplats och sändas via post, fax, som bilaga till ett e-postmeddelande eller via annat elektroniskt medium.

Nyteckning sker vid varje teckningstillfälle med företräde för befintliga andelsägare. Nettoteckning (teckning minus inlösen) får sammantaget inte överskrida 1,5 miljarder kronor. Vid eventuell överteckning av befintliga andelsägare sker nyteckning pro rata baserat på tidigare tecknade belopp. Vid full tilldelning av önskat tecknat belopp för befintliga andelsägare sker därefter tilldelning till nya andelsägare pro rata baserat på tecknade belopp.

Frost Asset Management AB kommer åter att stänga fonden för teckning när fonden uppnår ny optimal förvaltningsvolym. Ett sådant beslut publiceras senast en månad före teckningsdagen på den här webbplatsen.

 
Minimiinvesteringen i Frost

  • Andelsklass A (SEK): 10 000 000 kronor vid första teckningstillfället, därefter lägst 1 000 000 kronor per teckningstillfälle.
  • Andelsklass B (USD): 1 000 000 dollar vid första teckningstillfället, därefter lägst 100 000 dollar per teckningstillfälle.
  • Andelsklass C (EUR): 1 000 000 euro vid första teckningstillfället, därefter lägst 100 000 euro per teckningstillfälle.

 


Har du frågor om Frost?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER