Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Välj fond Frost A (SEK)
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
- - - -

Övrigt

ISIN SE0013646403

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 procent per år
Prestationsbaserat arvode: 20 procent med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2020 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2020 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2020 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2020 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2020-01-15

Månadsavkastning +0,1 %
Årsavkastning +0,1 %

OM FONDEN

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus.

Är du intresserad av att investera i Frost?
Kontakta IR@brummer.se


 

Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta

Informationsbroschyr


 

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Anmälningssedel för privatpersoner 10 000 000 SEK därefter
1 000 000 SEK per teckningstillfälle
Anmälningssedel för juridiska personer 10 000 000 SEK därefter
1 000 000 SEK per teckningstillfälle

 


Har du frågor om Frost?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER