Brummer & Partners Brummer & Partners

Black and White UCITS

IAM Black and White Innovation UCITS Fund är en aktiebaserad hedgefond som investerar både i de traditionella områdena teknologi, media och telekommunikation (TMT), samt företag i närliggande icke-TMT sektorer som bedöms påverkas såväl positivt som negativt av innovation och teknologisk utveckling. 

FONDENS INRIKTNING

IAM Black and White Innovation UCITS Fund är en aktiebaserad hedgefond som tar långa och korta positioner inom sektorerna teknologi, media och telekommunikation (TMT), samt företag i närliggande icke-TMT sektorer som bedöms påverkas såväl positivt som negativt av innovation och teknologisk utveckling. Fundamental analys baserad på kunskap om hur strukturella skiften och teknologiska innovationer påverkar dessa sektorer ligger till grund för investeringsbesluten. Fonden investerar globalt med huvudfokus på USA.

MÅLSÄTTNING

Fondens målsättning är att uppnå konkurrenskraftig riskjusterad avkastning genom att identifiera investeringar som kan generera alfa oavsett marknadens utveckling. 

PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mandat är att hitta över- och undervärderade bolag genom fundamental analys, både inom de traditionella teknologi-, media- och telekommunikationssektorerna (TMT) och närliggande icke-TMT sektorer där investeringsteamet bedömer att specifika bolags affärsmodeller kan påverkas positivt eller negativt av innovation och teknologisk utveckling. 

Möjligheten till värdeutveckling avgör storleken på de positioner som tas, med hänsyn till den totala nivån i nedåtrisken. UCITS-regelverket sätter även begränsningar på portföljens koncentration och positionernas storlek. Det finns en tydlig tonvikt på den korta sidan i portföljen och en effektiv riskhantering. 

Den fundamentala analysen är baserad på en förståelse för de strukturella skiften som påverkar hela TMT-branschen och konsekvenserna som det medför för nya och befintliga företag inom dessa sektorer. Strategin är baserad på att ta tillvara på de investeringsmöjligheter som uppstår i företag som antingen leder den tekniska utvecklingen eller halkar efter i brist på innovation. Oftast genererar båda dessa exempel resultat över tid. Genom att känna igen dessa trender och identifiera var dessa företag finns kan långsiktiga möjligheter skapas till både lång och kort alfa under många år framöver. 

För att hitta investeringsmöjligheter bland undervärderade företag koncentreras analysen på två faktorer:

”Pure value” – värderingen av en viss aktie kan innefatta antaganden om orimligt höga risker för otillräcklig operationell styrning eller teknologiska störningar, vilket ger möjligheter att investera i aktien till ett lägre pris.

Branschkonsolidering – företag konsolideras ofta inom branscher som genomgår en betydlig tillväxtnedgång och/eller där teknisk utveckling leder till ett överflöd av leverantörer. Historiskt sett kan konsolideringar påverka vinstnivåerna för både branscher och specifika företag och skapa högre värden än väntat.

Logga Black and White

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER