Brummer & Partners Brummer & Partners

Index- och räntefonder

För privatpersoner och företag som investerar genom försäkring, fonddepå eller investeringssparkonto erbjuder vi ett brett utbud av index- och räntefonder till låga eller inga förvaltningsavgifter.

Varför betala dyrt för indexföljande fonder?

Vi menar att indexfonder är ett bättre sätt att få exponering direkt mot aktiemarknader än att betala dyrt för vanliga aktivt förvaltade aktiefonder som ofta har svårt att överträffa sina index.