Brummer & Partners Brummer & Partners

Index- och räntefonder

Genom oss har du möjlighet att kombinera en portfölj med ränteförvaltning.

Räntefonderna erbjuder ränteförvaltning till en mycket konkurrenskraftig förvaltningsavgift. Fondmenyn innehåller två korta respektive två långa räntefonder med placeringsinriktningar som beskrivs närmare i fondernas basfaktablad som finns under länken "Läs mer om fonden".  

Klicka på respektive fond för mer detaljerad information och länk till produktinformation.

 

Genom en försäkring kan du välja bland:

 •  

  Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

   

  ISIN: SE0001184961

  Kostnadsinformation för försäkringstagare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  AMF Räntefond Kort

   


 •  

  Fonden är en räntefond som har en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 10 år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut eller företag samt på konto i kreditinstitut.

   

  ISIN: SE0000739187

  Kostnadsinformation för försäkringstagare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  AMF Räntefond Lång

   


 •  

  Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg med likvärdig kreditkvalitet. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år. Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

   

  ISIN: SE0000602260

  Kostnadsinformation för försäkringstagare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  Swedbank Robur Ethica Obligation

   


 

Genom en depå eller ett investeringssparkonto (ISK) hos oss kan du välja bland:

 •  

  Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

   

  ISIN: SE0001184961

  Kostnadsinformation för investerare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  AMF Räntefond Kort

   


 •  

  Fonden är en räntefond som har en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 10 år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut eller företag samt på konto i kreditinstitut.

   

  ISIN: SE0000739187

  Kostnadsinformation för investerare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  AMF Räntefond Lång

   


Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER