Brummer & Partners Brummer & Partners

Lynx Constellation

Lynx Constellation är en systematisk hedgefond som investerar i aktier, räntor, råvaror och valuta på de globala terminsbörserna. Förvaltningen baseras på avancerade maskininlärningsmetoder.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Lynx Constellation C SEK
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2021-09-30 -17,07 % 817,37 771 MSEK SEK

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period LYNX CONSTELLATION CLASS C SEK MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
Senaste månaden -7,40 % -3,69 %
Årsavkastning -17,07 % +15,06 %
Senaste 12 månaderna -16,53 % +29,05 %
Sedan fondens start -18,26 % +40,08 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start -9,59 % +18,36 %

Övrigt

ISIN BMG5792G1130

Förvaltningsarvoden

För information, vänligen se Lynx hemsida.

 

 


 

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Nyckeltal på denna sida representerar den andelsklass av Lynx Constellation som Brummer Multi-Strategy investerar i.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2021-10-15

Månadsavkastning -2,6 %
Årsavkastning -19,2 %

OM FONDEN

Lynx Constellation är en systematisk hedgefond med målet att skapa en hög riskjusterad avkastning med låg korrelation till traditionella tillgångsmarknader (såsom aktier och obligationer) samt till trendföljande strategier. Fonden använder avancerade maskininlärningsmetoder för att prognostisera ca 90 terminsmarknader fördelade över aktier, räntor, råvaror och valutor. Modellerna används för att identifiera icke-linjära, komplexa obalanser mellan marknader som med traditionella ansatser är mycket svåra att urskilja. Modellerna lär från data och anpassar sitt beteende till nya observationer. Fonden siktar på en årlig volatilitet på 12% före avgifter. 

För mer information se Lynx hemsida.


Fonddokument

För fonddokument, vänligen kontakta ir@lynxhedge.se


INVESTERA I FONDEN

Vänligen kontakta ir@lynxhedge.se


Har du frågor om Lynx Constellation?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER