Brummer & Partners Brummer & Partners

RÄNTEFONDER GENOM FÖRSÄKRING

Genom försäkring kan du enkelt få exponering mot de räntefonder som du tror kan utgöra ett positivt bidrag till din portfölj.

Genom en försäkring hos oss kan du välja bland följande räntefonder:

Klicka på respektive fond för mer detaljerad information och länk till produktinformation.

 •  

  Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

   

  ISIN: SE0001184961

  Kostnadsinformation för försäkringstagare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  AMF Räntefond Kort

   


 •  

  Fonden är en räntefond som har en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 10 år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut eller företag samt på konto i kreditinstitut.

   

  ISIN: SE0000739187

  Kostnadsinformation för försäkringstagare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  AMF Räntefond Lång

   


 •  

  Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg med likvärdig kreditkvalitet. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år. Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

   

  ISIN: SE0000602260

  Kostnadsinformation för försäkringstagare

   

  Läs mer om fondens innehav och historiska nyckeltal:

  Swedbank Robur Ethica Obligation

   


 

PRISLISTA 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER