Lynx

Lynx är en modellbaserad hedgefond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Förvaltningen baseras på statistiska modeller som identifierar trender på finansmarknaderna.

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Estimat per 2024-07-15

Månad

+3,0 %

I år

+9,0 %

Fondandelsvärde

364,4 SEK

2024-06-28
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet

2024-06-28
353,65 SEK
1 829 MSEK

Värdeutveckling*

Lynx

Lynx

Lynx

Månad

-3,17 %

I år

+5,81 %

Senaste 12 månaderna

+3,42 %

Sharpekvot

0,52

Standardavvikelse

+15,05 %

SG CTA INDEX

SG CTA INDEX

Månad

-2,09 %

I år

+7,22 %

Senaste 12 månaderna

+3,47 %

Sharpekvot

0,38

Standardavvikelse

+8,76 %

2024-06-28

Historisk avkastning*

Period
Lynx
SG CTA INDEX

Månad
-3,17 %
-2,09 %
I år
+5,81 %
+7,22 %
Senaste 12 månaderna
+3,42 %
+3,47 %
Sedan fondens start
+744,11 %
+210,12 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start
+9,23 %
+4,79 %
Månad

Lynx
-3,17 %
SG CTA INDEX
-2,09 %
I år

Lynx
+5,81 %
SG CTA INDEX
+7,22 %
Senaste 12 månaderna

Lynx
+3,42 %
SG CTA INDEX
+3,47 %
Sedan fondens start

Lynx
+744,11 %
SG CTA INDEX
+210,12 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start

Lynx
+9,23 %
SG CTA INDEX
+4,79 %

2024-06-28

Riskmått och övriga nyckeltal*

Nyckeltal
Lynx
SG CTA INDEX

Standardavvikelse
+15,05 %
+8,76 %
Största ack. värdefall
-30,58 %
-14,26 %
Sharpekvot
0,52
0,38
Standardavvikelse

Lynx
+15,05 %
SG CTA INDEX
+8,76 %
Största ack. värdefall

Lynx
-30,58 %
SG CTA INDEX
-14,26 %
Sharpekvot

Lynx
0,52
SG CTA INDEX
0,38

2024-06-28

Korrelation med marknadsindex*

Index
Värde

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
-0,14
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
0,13
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
0,11
Index
Värde

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
-0,14
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
0,13
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
0,11

 

Viktiga datum

Tidigare
Kommande

December


Brytdatum för teckning
2022-12-28
Likviddatum
2022-12-28
Brytdatum för inlösen
2022-12-28

Januari


Brytdatum för teckning
2023-01-27
Likviddatum
2023-01-27
Brytdatum för inlösen
2023-01-27

Februari


Brytdatum för teckning
2023-02-24
Likviddatum
2023-02-24
Brytdatum för inlösen
2023-02-24

Mars


Brytdatum för teckning
2023-03-29
Likviddatum
2023-03-29
Brytdatum för inlösen
2023-03-29

April


Brytdatum för teckning
2023-04-26
Likviddatum
2023-04-26
Brytdatum för inlösen
2023-04-26

Maj


Brytdatum för teckning
2023-05-29
Likviddatum
2023-05-29
Brytdatum för inlösen
2023-05-29

Juni


Brytdatum för teckning
2023-06-28
Likviddatum
2023-06-28
Brytdatum för inlösen
2023-06-28

Juli


Brytdatum för teckning
2023-07-27
Likviddatum
2023-07-27
Brytdatum för inlösen
2023-07-27

Augusti


Brytdatum för teckning
2023-08-29
Likviddatum
2023-08-29
Brytdatum för inlösen
2023-08-29

September


Brytdatum för teckning
2023-09-27
Likviddatum
2023-09-27
Brytdatum för inlösen
2023-09-27

Oktober


Brytdatum för teckning
2023-10-27
Likviddatum
2023-10-27
Brytdatum för inlösen
2023-10-27

November


Brytdatum för teckning
2023-11-28
Likviddatum
2023-11-28
Brytdatum för inlösen
2023-11-28

December


Brytdatum för teckning
2023-12-27
Likviddatum
2023-12-27
Brytdatum för inlösen
2023-12-27

Januari


Brytdatum för teckning
2024-01-29
Likviddatum
2024-01-29
Brytdatum för inlösen
2024-01-29

Februari


Brytdatum för teckning
2024-02-27
Likviddatum
2024-02-27
Brytdatum för inlösen
2024-02-27

Mars


Brytdatum för teckning
2024-03-26
Likviddatum
2024-03-26
Brytdatum för inlösen
2024-03-26

April


Brytdatum för teckning
2024-04-26
Likviddatum
2024-04-26
Brytdatum för inlösen
2024-04-26

Maj


Brytdatum för teckning
2024-05-29
Likviddatum
2024-05-29
Brytdatum för inlösen
2024-05-29

Juni


Brytdatum för teckning
2024-06-26
Likviddatum
2024-06-26
Brytdatum för inlösen
2024-06-26

Juli


Brytdatum för teckning
2024-07-29
Likviddatum
2024-07-29
Brytdatum för inlösen
2024-07-29

Augusti


Brytdatum för teckning
2024-08-28
Likviddatum
2024-08-28
Brytdatum för inlösen
2024-08-28

September


Brytdatum för teckning
2024-09-26
Likviddatum
2024-09-26
Brytdatum för inlösen
2024-09-26

Oktober


Brytdatum för teckning
2024-10-29
Likviddatum
2024-10-29
Brytdatum för inlösen
2024-10-29

November


Brytdatum för teckning
2024-11-27
Likviddatum
2024-11-27
Brytdatum för inlösen
2024-11-27

December


Brytdatum för teckning
2024-12-27
Likviddatum
2024-12-27
Brytdatum för inlösen
2024-12-27

Notera att olika fonder kan ha olika brytdatum. För handel hänvisas till din ordinarie handelsplats för aktuellt brytdatum. Med reservation för att kommande brytdatum för handel kan justeras i händelse av ändringar i fondbestämmelserna.

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation. Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Investera i fonden

Placeringstyp
Minimiinvestering

100 000 SEK
100 000 SEK
10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
ISIN
SE0000801482

Dokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare. 

Dokumenten kan hämtas från Lynx hemsida

Kostnadsillustration för Brummer & Partners förvaltade fonder finner du här

Lynx

Om fonden

Lynx är en hedgefond inom förvaltningskategorin Managed Futures (även kallad CTAs). Förvaltningen genomförs med hjälp av statistiska modeller vars uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Modellernas köp- och säljsignaler handlas direkt på de elektroniska marknaderna med hjälp av egenutvecklade exekveringsalgoritmer. Förvaltarna använder ett flertal olika modeller med kompletterande egenskaper för att skapa en god riskjusterad avkastning. Riskhantering och begränsning av förluster är integrerade komponenter i modellernas uppbyggnad. 

Läs mer om arvoden på Lynx hemsida

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies