Brummer & Partners Brummer & Partners

AlphaCrest

AlphaCrest är en kvantitativ analys- och teknikdriven systematisk hedgefond som investerar i ett stort antal enskilda aktier på utvecklade marknader, främst i USA. Fonden använder en modelldriven systematisk tradingstrategi som baseras på en omfattande och kontinuerlig empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys. 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

AlphaCrest är en kvantitativ analys- och teknikdriven systematisk hedgefond som investerar i ett stort antal enskilda aktier på utvecklade marknader, främst i USA. Fonden använder en modelldriven systematisk tradingstrategi som baseras på en omfattande och kontinuerlig empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys.

 

MÅLSÄTTNING

AlphaCrests mål är att generera konkurrenskraftig riskjusterad nettoavkastning med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser och marknadsfaktorer över tid.

PLACERINGSINRIKTNING

Portföljen består av långa och korta innehav i aktier som handlas på börser på utvecklade marknader. Vilka positioner som tas fastställs genom en kombination av AlphaCrests klassiska och icke-klassiska strategier. Båda strategierna förlitar sig på en omfattande empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys. Portföljen består av cirka 2 000 aktier, där den största allokeringen finns i amerikanska aktier.

AlphaCrests strategi när det gäller alfagenerering kan delas in i två filosofier. De här filosofierna identifierar och samlar in alfa utifrån två helt olika perspektiv:

Den klassiska filosofin – lägger vikt vid fundamenta, marknadserfarenhet och intuition med målet att förstå varför det förekommer vissa ineffektiviteter på marknaden och – än viktigare – varför det är troligt att de kommer att kvarstå och erbjuda alfa. Forskningslitteratur om marknadsavvikelser är också en viktig inspirationskälla för de klassiska strategierna.

Den icke-klassiska filosofin – där målet för strategierna är att identifiera alfa som människor har svårt att upptäcka. Den här filosofin och dess underliggande strategier utgår från antagandet att det finns små, omärkbara signaler ”överallt”. De här strategierna använder unika processer för maskininlärning och avancerade matematiska ramverk som kräver omfattande datorresurser för att analysera stora och komplexa uppsättningar data i syfte att hitta möjligheter att generera alfa.

I de klassiska strategierna förs ingenting in i modellen som inte kan förstås av människor. I de icke-klassiska strategierna finns det mycket lite som kan hanteras av människor. Tradingmodeller som baseras på dessa underliggande filosofier har som mål att erbjuda konkurrenskraftig riskjusterad nettoavkastning.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar