VI PLANERAR ATT GENOMFÖRA SYSTEMUNDERHÅLL LÖRDAG DEN 21/5 MELLAN KL 09.00 - 12.00 VILKET KAN PÅVERKA SITENS TILLGÄNGLIGHET
Brummer & Partners Brummer & Partners

Arete UCITS

KLS Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och övriga Asien. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska och övriga asiatiska marknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll. 

MÅLSÄTTNING

KLS Arete Macro Fund har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser. Fonden strävar efter att dra nytta av skillnader mellan Aretes och marknadens förväntningar på ekonomiska och politiska utvecklingar, genom att handla taktiskt med likvida finansiella instrument kring specifika investeringsteman.

PLACERINGSINRIKTNING OCH INVESTERINGSPROCESS

Investeringsfilosofin är inriktad på att identifiera makroekonomiska teman och specifika utvecklingar i Asien och Kina, där Aretes syn skiljer sig från marknadens. Fonden avser sedan att generera avkastning genom handel i likvida finansiella instrument, så som aktier, råvaror, valutor och räntor knutna till dessa investeringsteman. Förvaltarna tar ett helhetsperspektiv när de gör ändringar i portföljen och lägger ett starkt fokus på diversifiering och riskkontroll. Investeringsbeslut baseras på kvalitativ och kvantitativ makroekonomisk analys, förenat med ingående kännedom om asiatiska och kinesiska marknader.

Fonden fokuserar på globala makro-teman med koppling till Asien och Kina, samtidigt som man drar nytta av förändringar i korrelation mellan olika tillgångsklasser. Varje enskild investering utvärderas med hänsyn till dess lämplighet och riskbidrag till den totala portföljen. Alla positioners storlek och vinst-/förlustregler baseras på tekniska aspekter, korrelation och faktoranalys utifrån ett övergripande portföljperspektiv. Aretes avkastning har låg korrelation med de underliggande tillgångsklasser i vilka fonden investerar. 

  

arete-logo-grey-web.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar