Brummer & Partners Brummer & Partners

Arete

Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och utvecklingsmarknader. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska marknaden och utvecklingsmarknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, KersleyManticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2022-05-31 -7,67 % 157,40 536 MUSD USD
Arete

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2022-05-31*

Period Arete HFR Macro CTA Index
Senaste månaden -0,17 % -0,90 %
Årsavkastning -7,67 % +1,87 %
Senaste 12 månaderna -3,90 % -1,12 %
Sedan fondens start +130,14 % +8,08 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +8,55 % +0,77 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFR Macro CTA Index 0,16
HFRX Global Hedge Fund Index 0,21
US 3-month T-Bill (USD) -0,06

Övrigt

ISIN KYG0611G1082

FÖRVALTNINGSARVODEN

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.

 

*Rapporterade avkastningssiffror och nyckeltal är pro forma och utgår från fondens resultat sedan start justerat avgifter betalade av BMS. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

 

Vänligen notera att Arete Macro Fund (BMS Class) har bytt valuta från SEK till USD per den 1 juni 2017.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2022 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2022 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2022 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2022 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI är inklusive utdelningar.

    www.hedgefundresearch.com

    www.msci.com

Estimat per 2022-06-15

Månadsavkastning -1,3 %
Årsavkastning -8,8 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2022-05-31*

Nyckeltal Arete HFR Macro CTA Index
Standardavvikelse +7,87 % +4,67 %
Största ack. värdefall -8,39 % -10,46 %
Sharpekvot 1,01 0,04
Andel positiva månader +67,21 % +52,46 %

OM FONDEN

Arete är en global makrostrategi hedgefond med fokus på Kina och utvecklingsmarknader. Fonden har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser.

Läs mer om fondens inriktning


FONDDOKUMENT

Arete Macro Feeder Funds struktur beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.


ADMINISTRATOR

Arete Macro Feeder Fund
c/o Citco Fund Services

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar