Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategys (BMS) mål är att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario. Det uppnås genom att allokera till olika investeringsstrategier med olika inriktning. Riskhantering utgör kärnan i vår förvaltningsprocess och styr den dynamiska allokeringen. BMS vänder sig till institutioner, företag och privata investerare som söker diversifiering genom låg korrelation till aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångar. Fonden finns tillgänglig i flera valutor och med olika hävstång och volatilitet.

Mer om fondens inriktning

Estimat per 2024-05-15

Senaste mån

-0,6 %

I år

+2,1 %

Fondandelsvärde

1 361,9 NOK

2024-04-30
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet

2024-04-30
1 369,61 NOK
177 MNOK

Värdeutveckling*

Brummer Multi-Strategy NOK

Brummer Multi-Strategy NOK

Brummer Multi-Strategy NOK

Senaste månaden

+1,27 %

I år

+2,63 %

Senaste 12 månaderna

+3,19 %

Sharpekvot

0,98

Standardavvikelse

+4,57 %

OBX Index (NOK)

OBX Index (NOK)

Senaste månaden

+4,42 %

I år

+7,63 %

Senaste 12 månaderna

+15,66 %

Sharpekvot

0,41

Standardavvikelse

+19,59 %

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)

Senaste månaden

-3,21 %

I år

+6,52 %

Senaste 12 månaderna

+20,15 %

Sharpekvot

0,35

Standardavvikelse

+14,33 %

2024-04-30

Historisk avkastning*

Period
Brummer Multi-Strategy NOK
OBX Index (NOK)

Senaste månaden
+1,27 %
+4,42 %
I år
+2,63 %
+7,63 %
Senaste 12 månaderna
+3,19 %
+15,66 %
Sedan fondens start
+312,13 %
+758,29 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start
+6,62 %
+10,22 %
Senaste månaden

Brummer Multi-Strategy NOK
+1,27 %
OBX Index (NOK)
+4,42 %
I år

Brummer Multi-Strategy NOK
+2,63 %
OBX Index (NOK)
+7,63 %
Senaste 12 månaderna

Brummer Multi-Strategy NOK
+3,19 %
OBX Index (NOK)
+15,66 %
Sedan fondens start

Brummer Multi-Strategy NOK
+312,13 %
OBX Index (NOK)
+758,29 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start

Brummer Multi-Strategy NOK
+6,62 %
OBX Index (NOK)
+10,22 %

2024-04-30

Riskmått och övriga nyckeltal*

Nyckeltal
Brummer Multi-Strategy NOK
OBX Index (NOK)

Standardavvikelse
+4,57 %
+19,59 %
Största ack. värdefall
-5,74 %
-56,27 %
Sharpekvot
0,98
0,41
Standardavvikelse

Brummer Multi-Strategy NOK
+4,57 %
OBX Index (NOK)
+19,59 %
Största ack. värdefall

Brummer Multi-Strategy NOK
-5,74 %
OBX Index (NOK)
-56,27 %
Sharpekvot

Brummer Multi-Strategy NOK
0,98
OBX Index (NOK)
0,41

2024-04-30

Korrelation med marknadsindex*

Index
Värde

OBX Index (NOK)
0,15
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
0,09
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
0,04
Index
Värde

OBX Index (NOK)
0,15
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
0,09
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
0,04

 

Viktiga datum

Tidigare
Kommande

Oktober


Brytdatum för teckning
2022-10-20
Likviddatum
2022-10-21
Brytdatum för inlösen
2022-10-20

November


Brytdatum för teckning
2022-11-21
Likviddatum
2022-11-22
Brytdatum för inlösen
2022-11-21

December


Brytdatum för teckning
2022-12-20
Likviddatum
2022-12-21
Brytdatum för inlösen
2022-12-20

Januari


Brytdatum för teckning
2023-01-20
Likviddatum
2023-01-23
Brytdatum för inlösen
2023-01-20

Februari


Brytdatum för teckning
2023-02-17
Likviddatum
2023-02-20
Brytdatum för inlösen
2023-02-17

Mars


Brytdatum för teckning
2023-03-22
Likviddatum
2023-03-23
Brytdatum för inlösen
2023-03-22

April


Brytdatum för teckning
2023-04-19
Likviddatum
2023-04-20
Brytdatum för inlösen
2023-04-19

Maj


Brytdatum för teckning
2023-05-22
Likviddatum
2023-05-23
Brytdatum för inlösen
2023-05-22

Juni


Brytdatum för teckning
2023-06-20
Likviddatum
2023-06-21
Brytdatum för inlösen
2023-06-20

Juli


Brytdatum för teckning
2023-07-20
Likviddatum
2023-07-21
Brytdatum för inlösen
2023-07-20

Augusti


Brytdatum för teckning
2023-08-22
Likviddatum
2023-08-23
Brytdatum för inlösen
2023-08-22

September


Brytdatum för teckning
2023-09-20
Likviddatum
2023-09-21
Brytdatum för inlösen
2023-09-20

Oktober


Brytdatum för teckning
2023-10-20
Likviddatum
2023-10-23
Brytdatum för inlösen
2023-10-20

November


Brytdatum för teckning
2023-11-21
Likviddatum
2023-11-22
Brytdatum för inlösen
2023-11-21

December


Brytdatum för teckning
2023-12-18
Likviddatum
2023-12-19
Brytdatum för inlösen
2023-12-18

Januari


Brytdatum för teckning
2024-01-22
Likviddatum
2024-01-23
Brytdatum för inlösen
2024-01-22

Februari


Brytdatum för teckning
2024-02-20
Likviddatum
2024-02-21
Brytdatum för inlösen
2024-02-20

Mars


Brytdatum för teckning
2024-03-19
Likviddatum
2024-03-20
Brytdatum för inlösen
2024-03-19

April


Brytdatum för teckning
2024-04-19
Likviddatum
2024-04-22
Brytdatum för inlösen
2024-04-19

Maj


Brytdatum för teckning
2024-05-22
Likviddatum
2024-05-23
Brytdatum för inlösen
2024-05-22

Juni


Brytdatum för teckning
2024-06-18
Likviddatum
2024-06-19
Brytdatum för inlösen
2024-06-18

Juli


Brytdatum för teckning
2024-07-22
Likviddatum
2024-07-23
Brytdatum för inlösen
2024-07-22

Augusti


Brytdatum för teckning
2024-08-21
Likviddatum
2024-08-22
Brytdatum för inlösen
2024-08-21

September


Brytdatum för teckning
2024-09-19
Likviddatum
2024-09-20
Brytdatum för inlösen
2024-09-19

Oktober


Brytdatum för teckning
2024-10-22
Likviddatum
2024-10-23
Brytdatum för inlösen
2024-10-22

November


Brytdatum för teckning
2024-11-20
Likviddatum
2024-11-21
Brytdatum för inlösen
2024-11-20

December


Brytdatum för teckning
2024-12-16
Likviddatum
2024-12-17
Brytdatum för inlösen
2024-12-16

Notera att olika fonder kan ha olika brytdatum. För handel hänvisas till din ordinarie handelsplats för aktuellt brytdatum. Med reservation för att kommande brytdatum för handel kan justeras i händelse av ändringar i fondbestämmelserna.

*Fondens startdatum är 1 juni 2015. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 31 maj 2015 samt uppskattad påverkan på avkastningen från valutasäkringar. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy NOK erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. I normalfallet erläggs ett fast arvode om 1 procent per år samt ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

Se fondens informationsbroschyr för mer information.

ISIN: SE0006594388
Bloomberg: BRUMNOK SS

Dokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Har du frågor om fonden?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

De kontaktuppgifter som du lämnar till Brummer & Partners kommer vi att spara för att kunna besvara din fråga. Läs mer om hur Brummer & Partners hanterar personuppgifter här.

1996

Sedan starten 1996 har vi anammat en partnerskapsmodell som har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en gemensam strävan att skapa mervärde genom alfa till våra kunder.

145 mdkr
i förvaltning
4500
aktiva positioner
500
olika marknader
300
anställda

Förvaltning

Brummer Multi-Strategys portfölj ska vara väl diversifierad vid varje given tidpunkt. Till grund för alla investeringsbeslut ligger flerdimensionell portföljanalys. Vi mäter risk i realtid från underliggande marknadspositioner upp till portföljnivå och strävar efter att bygga en portfölj som kan leverera positiv avkastning oavsett marknadsmiljö. Vi lägger också stor vikt vid kvalitativ utvärdering av portföljen vilket inkluderar regelbunden och konstruktiv dialog med investeringsstrategiernas förvaltarteam.

Om förvaltarna

På den här fondfaktasidan har vi använt MSCI, www.msci.com © 2024 MSCI INC, och/eller SIX, www.six-group.com © 2024 SIX Group Ltd.

Varken MSCI, www.msci.com © 2024 MSCI INC eller SIX, www.six-group.com © 2024 SIX Group Ltd, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI och SIX är inklusive utdelningar.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies