• Nyhet
  • 25 jan 2021

Förvaltarkommentar BMS

Brummer Multi-Strategy, BMS, lämnar ett starkt år bakom sig i termer av avkastning och dess kvalitet. Mikael Spångberg, vd och portföljförvaltare för BMS, beskriver 2020 som extraordinärt.

BMS nådde under 2020 sitt näst bästa resultat i fondens historia. Årsavkastningen blev +12,6% räknat i SEK och +13,3% i USD. För BMS 2xL blev årsavkastningen +24% i SEK och +25% i USD.

”Förra året var extraordinärt på många sätt. För BMS var det ett fantastiskt år i termer av avkastning, hur vi skapade den och dess kvalitet. Det som fungerade väldigt väl var vår portföljkonstruktion och processerna som styr BMS”, säger Mikael Spångberg som ansvarar för fonden tillsammans med grundaren Patrik Brummer.

2020 – EN ILLUSTRATION AV STYRKAN I BMS MODELL

2020 illustrerar tydligt BMS uppdrag att generera god riskjusterad avkastning med en portfölj av separata absolutavkastande strategier som kompletterar varandra och har låg samvariation över tid.

”Aktier och andra riskfyllda tillgångar föll kraftigt under februari-mars och i september-oktober då exempelvis amerikanska aktier såldes ner kraftigt. Vi stod emot turbulensen, hade ett modest värdetapp i första raset och genererade positiv avkastning under den andra perioden. Vi lyckades också kapitalisera på kort- och medellång-siktiga möjligheter och vi avslutade året starkt i november och december”, säger Mikael Spångberg.

NÄSTINTILL MARKNADSNEUTRAL PORTFÖLJ – 
AVKASTNINGEN DREVS AV ALFA

En viktig förklaring är enligt Mikael Spångberg att BMS i flera dimensioner hade en näst intill marknadsneutral portfölj. De underliggande positionerna var främst exponerade mot idiosynkratisk risk, inte marknadsrisk. 

”Portföljkompositionen var en bra startpunkt för oss i det första raset i våras, kopplat till virusutbrottet. Vi undvek stora värdetapp tack vare vår marknads-neutralitet. Därefter kunde vi öka vårt risktagande, i olika dimensioner, vilket vi lyckades tjäna pengar på."

"Vad gäller absolut avkastning hade våra lång-kort-aktiestrategier ett fantastiskt år. Men jag vill också lyfta fram att andra strategier som exempelvis ränte- och makrostrategier gjorde väldigt bra ifrån sig. Viktigt också i sammanhanget är att samvariationen mellan de underliggande fondstrategierna var mycket låg. Det förklarar också till stor del den höga andelen alfa i BMS avkastning”, säger Mikael Spångberg. 

AKTIV ALLOKERING MINSKADE VÄRDETAPP OCH ÖKADE DEN RISKJUSTERADE AVKASTNINGEN

Givet den stora osäkerheten, och de möjligheter som fanns, på marknaderna i februari och mars var BMS aktiva i allokeringsarbetet. 

”Vi rankar strategierna enligt absoluta och relativa mått. Alla strategier har för- och nackdelar som man måste vara medveten om. Vi hade som alltid tät dialog med våra förvaltare och analytiker runt om i världen”, säger Mikael Spångberg och tillägger:       

”Vi ökade allokeringen till de strategier som vi bedömde vara väl rustade för att generera alfa, trots upp-trappningen av pandemin. Framför allt lång-kort-aktiestrategierna lyckades förutse och kapitalisera på möjligheter inom olika investeringsteman på både kort- och medellång sikt.”

Samtidigt minskade BMS allokeringen till kreditstrategier, trendföljande och systematiska aktiestrategier i början på året. Detta motiverades bland annat av att:

  • Kreditmarknaderna föll kraftigt innan Fed agerade.
  • De trendföljande strategierna hade utmaningar med tanke på marknadernas rörelser.
  • Systematiska aktiefondstrategier hade utmaningar kopplade till belåning och riskreducering. 

I slutet av året ökade BMS allokeringen till dessa strategier vilket skapade ytterligare diversifiering och alfa i BMS nettoavkastning på året.

FRAMÅTBLICK 2021

Mikael Spångberg ser flera risker under 2021 som kan spela ut på en mängd olika sätt.

”I den här miljön, där vi tror att avkastningen för marknadsrisk och andra riskpremier kommer att vara ganska låg, måste man fokusera på att skapa och generera alfa på flera olika sätt. Det vill säga identifiera såväl vinnare som förlorare”, säger han och tillägger:

”Det gäller inom makro, aktiemarknader, enskilda aktier och så vidare. Det är där vi ser att vi kan tjäna pengar och leverera avkastning. Sammanfattningsvis ser vi möjligheter och vi är väl rustade för att generera avkastning. Det kommer att vara en osäker och volatil miljö fram-över och man ska alltid vara ödmjuk.Samtidigt är det här Brummer & Partners 25:e år i branschen. Vi är här och vi är hängivna att fortsätta att leverera”.

 

Se filmen på Brummer Play eller läs sammanfattningen nedan:

Version för nedladdning (PDF)

Läs mer om Brummer Multi-Strategy

Mikael Spångberg.png

Mikael Spångberg, VD och portföljförvaltare på BMS

Kontakt

www.brummer.se 
info@brummer.se
tel. 08-566 214 80

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies